Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я    №  21-р   

 

від 22 лютого 2022 року 

                                                                       

«Про оголошення конкурсу»

 

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанови  Кабінету Міністрів України від 03.03.2020р. №200  «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, порядок та умови проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору», на підставі Рішення ХІ сесії восьмого кликання від 15 лютого 2022 року № 4-112022 «Про створення комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Рожнівської сільської ради» та проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Рожнівської сільської ради»» у зв’язку з наявністю вакантної посади директора комунальної установи «Центр  надання соціальних послуг Рожнівської сільської ради»

 

 1. Провести конкурс на зайняття посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Рожнівської сільської ради».

 

 1. Затвердити текст оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Рожнівської сільської ради (Додаток 1).

 

 1.  Христині Гольовській, спеціалісту І категорії відділу проектної, інвестиційної та підприємницької діяльності оприлюднювати оголошення на офіційному сайті Рожнівської сільської ради про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Рожнівської сільської ради»

 

 1. Затвердити примірний перелік питань, згідно якого відбуватиметься перевірки на знання законодавства України (Закон України «Про соціальні послуги», інші нормативно-правові акти у сфері надання соціальних послуг, державні стандарти надання соціальних послуг). (Додаток 2).

 

 1. Затвердити порядок проведення конкурсного відбору та критерії оцінювання іспиту на знання законодавства України та презентації перспективного плану розвитку надавача соціальних послуг  (Додаток 3).

 

 1. Кузь Антоніні Василівні начальнику відділу загальної, організаційної, кадрової роботи та документообігу організувати роботу по прийняттю документів.

 

 1. Контроль за виконанням даного  розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

 

 

Рожнівський сільський  голова                                                                                                                                              Сергій РАДИШ

                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                               Додаток №1

     до Розпорядження № 21-р

від 21 лютого 2022 року   

 

                                                                                                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                             Рожнівський сільський голова

                                                                                                                                                                             _____________Сергій РАДИШ

 

Оголошується конкурс на зайняття посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Рожнівської сільської ради».

Правові підстави проведення конкурсу: відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанови  Кабінету Міністрів України від 03.03.2020р. №200  «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, порядок та умови проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору», на підставі Рішення ХІ сесії восьмого кликання від 15 лютого 2022 року № 4-112022 «Про створення комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Рожнівської сільської ради» та проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Рожнівської сільської ради»» у зв’язку з наявністю вакантної посади директора комунальної установи «Центр  надання соціальних послуг Рожнівської сільської ради» Рожнівська сільська рада Косівського району Івано-Франківської області оголошує конкурс на зайняття посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Рожнівської сільської ради».

Найменування і місцезнаходження закладу: Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Рожнівської сільської ради», 78635, Україна, Івано-Франківська область, Косівський район, село Рожнів, вулиця Героїв Небесної Сотні, 11.

Основні напрямки діяльності установи: «Центр надання соціальних послуг Рожнівської сільської ради» надає такі соціальні послуги: послуги соціального характеру, консультації, піклування, допомогу біженцям та подібні послуги, які надаються особам похилого віку та інвалідам удома або в інших місцях (КВЕД-2010: Клас 88.99).

Найменування посади: директор комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Рожнівської сільської ради».

Умови оплати праці визначаються відповідним Наказом Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2015 року №526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».

Кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі: визначені документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до Рожнівської сільської ради (село Рожнів, вулиця Героїв Небесної Сотні, 26) з 22 лютого 2022 року по 22 березня  2022 року.

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

 • ЗАЯВУ про участь у конкурсі за відповідною формою;
 • належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • довідку про відсутність судимості;
 • перспективний план розвитку надавача соціальних послуг комунального сектору.

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

 • неподання ним повного пакета документів;
 • його невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29 березня 2017 р. № 518;
 • наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

Уповноважена особа не пізніше ніж через три робочих дні з дати надходження документів для участі в конкурсі повідомляє претендентам про результати перевірки документів.

Після усунення претендентом недоліків, виявлених у поданих документах, він може подати належним чином оформлені документи повторно у межах встановленого строку для їх подання, визначеного в умовах проведення конкурсу.

Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища освіта другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста) та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності не менше, ніж 5 років.

Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість: конкурс   на  заміщення   вакантної   посади   директора   відбудеться 24 березня 2022 року у приміщенні Рожнівської сільської ради (село Рожнів, вулиця Героїв Небесної Сотні, 26).

Переможець конкурсу визначається за результатами:

 • перевірки на знання законодавства України (Закон України «Про соціальні послуги», інші нормативно-правові акти у сфері надання соціальних послуг, державні стандарти надання соціальних послуг);
 • оцінювання презентації (викладеної державною мовою) перспективного плану розвитку надавача соціальних послуг комунальної установи, відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо зазначеної презентації.

Оцінювання учасників конкурсу відбувається усіма членами конкурсної комісії згідно відповідних КРИТЕРІЇВ.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі:  

Кузь Антоніна Василівна +38 (096) 367-49-48, [email protected]

 

Додаток №2

до Розпорядження № 21-р

від 21 лютого 2022 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рожнівський сільський голова

_________________Сергій РАДИШ

 

ПЕРЕЛІК

питань для складання іспиту

кандидатів на зайняття посади директора комунальної установи

«Центр надання соціальних послуг Рожнівської сільської ради»

 

 1. Соціальні послуги та їх класифікація.
 2. Базові соціальні послуги. Їх види.
 3. Складні життєві обставини та чинники, що можуть їх зумовити.
 4. Дати вичерпний перелік  надавачів соціальних послуг.
 5. Загальні критерії діяльності надавачів соціальних послуг.
 6. Отримувачі соціальних послуг .         
 7. Мета створення і структура Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.
 8. Державні стандарти соціальних послуг. Назвіть державні стандарти декількох соціальних   послуг.
 9. Які етапи ведення випадку?
 10. Звернення про надання соціальних послуг та оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах.
 11. Прийняття рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг. Договір про надання соціальних послуг.
 12. Підстави для відмови та припинення надання соціальних послуг. 
 13. Оплата соціальних послуг. 
 14. Основні завдання комунальної установи «Центр надання соціальних послуг».
 15. Види послуг, що надає комунальна установа «Центр надання соціальних послуг».
 16. Соціальна послуга догляду вдома. Загальні підходи щодо організації та надання зазначеної послуги.
 17. Зміст соціальної послуги догляду вдома.
 18. Соціальна послуга соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах . Загальні підходити щодо організації та надання зазначеної послуги.
 19. Зміст соціальної послуги соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.
 20. Загальні підходи щодо організації надання соціальної послуги соціальної адаптації та її зміст.
 21. Надати вичерпний перелік соціальних послуг які надаються  комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» відповідно до затвердженого положення.
 22. Які структурні підрозділи можуть бути утворені в комунальній установі «Центр надання соціальних послуг» відповідно до затвердженого положення?
 23. Якими основними принципами в своїй діяльності керується комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» відповідно до затвердженого положення?
 24. Що входить до повноважень  директора  комунальної  установи «Центр  надання соціальних послуг»?
 25. Дати визначення соціальної послуги екстрене (кризове) втручання.
 26. Дати визначення соціальної послуги денний догляд.
 27. Дати визначення соціальної послуги представництво інтересів, представництво(медіація)
 28. Дати визначення соціальних послуг: соціальна адаптація,  соціальна профілактика.
 29. Дати визначення соціальних послуг: консультування,  інформування.
 30. Основні принципи  надання соціальних послуг.

                                                                  

 

 

Додаток №3

до Розпорядження № 21-р

від 21 лютого 2022 року

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рожнівський сільський голова

_________________Сергій РАДИШ

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсного відбору та критерії оцінювання

учасників конкурсу на зайняття посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Рожнівської сільської ради»

Перевірки на знання законодавства України (Закон України «Про соціальні послуги», інші нормативно-правові акти у сфері надання соціальних послуг, державні стандарти надання соціальних послуг)  проводиться шляхом складання іспиту.

          Перед проходженням іспиту кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу.

          Під час проведення іспиту кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

Екзаменаційні білети затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по три питання на перевірку знання Закон України «Про соціальні послуги», інші нормативно-правові акти у сфері надання соціальних послуг, державні стандарти надання соціальних послуг.

Кількість екзаменаційних білетів має бути не менше 10.

Іспит складається державною мовою письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.    

При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші з печаткою Рожнівської сільської ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені у білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.      

Загальний час для проведення іспиту становить не більше 60 хвилин.

Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система:

 1. п'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Закону України «Про соціальні послуги», інших нормативно-правових актів у сфері надання соціальних послуг, державних стандартів надання соціальних послуг;
 2. чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання вище вказаних нормативно-правових документів;
 3. три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.
 4. два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок;
 5. один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться усіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.