Дошкільна освіта є першим рівнем у системі освіти, стартовою платформою розвитку особистості дитини. Пріоритетом державної політики є забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти за рахунок створення необхідних умов функціонування і розвитку мережі закладів дошкільної освіти.

Головне управління статистики інформує.

На кінець 2020 року на  Івано-Франківщині функціонували 464 заклади дошкільної   освіти   на   29 тис.  місць,   у   тому   числі   для   дітей   у   віці   до   3-х років – на 3,5 тис. місць,  3 роки і старше – на 25,5 тис. місць. У дошкільних закладах  виховуються  і  навчаються  33,9 тис.  дошкільнят,  з  яких  31 тис.  (91,4%) – діти  у  віці  3 роки  і  старші;  48,2%  (16,4 тис.)  –  дівчатка.

Із  загальної  кількості  закладів  дошкільної  освіти  121  –  дитячі  садки, 177 – ясла-садки, 166 – інші. За видами вони розподіляються наступним чином: 443 – заклади загального розвитку, 16 – комбіновані, 5 – санаторні та спеціальні;  в  них  виховуються  і  навчаються:  31 тис.  дітей,  2,5 тис.  дітей  та 373 дитини відповідно.

Закладами дошкільної освіти в області у 2020 році було охоплено 46% дітей віком 1–6 років (в середньому по Україні – 58%), у тому числі у міській місцевості – 72%, у сільській місцевості – 29%.

Завантаженість  у  закладах  дошкільної  освіти  області  є  високою:  у розрахунку  на  100 місць  припадає  115 дітей,  у  тому  числі  у  міській  місцевості  –  125 дітей,  у  сільській  місцевості  –  102  дитини.  У  середньому  по  державі  цей  показник  склав  98  дітей  на  100  місць,  у  тому  числі  у міській місцевості – 108 дітей, у сільській місцевості – 73 дитини.

У 21 закладі дошкільної освіти створені 25 груп з короткотривалим режимом перебування, в яких виховувалося 437 дітей; цілодобове перебування забезпечував один заклад. У 4 закладах, які мають санаторні групи, виховувалося 328 дітей, у 25 закладах з групами спеціального призначення організовано процес дошкільної освіти для 448 дітей, інклюзивні групи організовано у 120 закладах для 4342 дітей.

Важливе  відповідальне  завдання  здійснення  всебічного  розвитку  дітей  покладено на працівників дошкільних навчальних закладів. Виховання та навчання дошкільнят у 2020 році забезпечували 4,5 тис. педагогічних працівників,  серед  них  2,9 тис.  вихователів,  219  практичних  психологів,  120 вихователів-методистів, 203 асистентів вихователів в інклюзивних групах та  17  соціальних  педагогів.  Із  загальної  кількості  педагогічних  працівників  жінки становлять 97%, працівники у віці до 35 років – 37,2%, у віці 60 років і старше – 8,4%. На одного педагогічного працівника в середньому по області, як і у державі в цілому, припадало 8 дітей.

Ключовим в освітній діяльності дошкільних навчальних закладів є спрямування зусиль на формування розвиненої, духовно багатої, оптимістично налаштованої особистості з перших років і до вступу до школи.
Фото без опису