Додаток до рішення

                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                             рішенням Рожнівської сільської ради ОТГ

                                                            від 30.01. 2018 року  № 27-3/2018

 

                                                                                                      

ПРОГРАМА

розроблення містобудівної документації населених пунктів Рожнівської сільської ради ОТГ сіл Рожнів, Хімчин , Кобаки  на період 2018-2020 років

1. Паспорт програми

1.

Ініціатор розроблення програми

 Рожнівська сільська рада ОТГ

2.

Дата, номер і назва документа органу місцевого самоврядування про розроблення програми

 

Рішення III сесії VII демократичного скликання сільської ради від 30.01. 2018 р.

№                                                                                                      

3.

Розробник програми

Рожнівська сільська рада ОТГ

4.

Відповідальний виконавець програми

виконавчий комітет Рожнівської т ї сільської ради ОТГ (Робоча група)

5.

Учасники програми

сільська рада, фізична або юридична особа, яка, відповідно до законодавства, є розробником відповідної документації, структурні підрозділи райдержадміністрації

6.

Термін реалізації програми

2018-2020 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

сільський бюджет; районний, обласний бюджети; держбюджет, кошти потенційних інвесторів, інші джерела, не заборонені законом

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

Орієнтовно  грн.

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Генеральні плани населених пунктів є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населенного пункту.

На сьогоднішній день, генеральні плани сіл Рожнів, Хімчин, Кобаки відсутні.

Генеральні плани сіл Рожнів, Хімчин,  Кобаки розроблені у 1980 роках минулого століття, вичерпали свій розрахунковий ресурс, втратили актуальність, не має практичної цінності і не придатні для подальшого застосування. Будівництво ведеться вибірково, без врахування загальної стратегії розвитку населених пунктів, що створює певні труднощі у забезпеченні інженерно-транспортної інфраструктури об’єктів будівництва.

Відповідно до вимог чинного законодавства у разі відсутності містобудівної документації передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності, або зміна цільового призначення земельних ділянок для містобудівних потреб забороняється.

Таким чином відсутність містобудівної документації призупиняє будь-яку інвестиційну діяльність на території населених пунктів, тому розроблення програми забезпечення населених пунктів Рожнівської сільської ради ОТГ генеральним планом є необхідним.

3. Мета програми

Метою програми є відповідно до схеми планування території України та схеми планування території району, послідовне розроблення і коригування містобудівної документації населених пунктів Рожнівської сільської ради протягом 2018-2020 років для забезпечення їх сталого розвитку, раціонального використання земель, створення повноцінного і безпечного життєвого середовища, врахування державних, суспільних і приватних інтересів на кожній території.

4. Завдання Програми та її першочергові заходи:

 • актуалізація картографічної основи (виконання топографо-геодезичних зйомок територій масштабу 1:2000);
 • визначення та встановлення меж населених пунктів;
 • розроблення (коригування) містобудівної документації населених пунктів Рожнівської сільської ради (генплану, концепції розвитку, правила забудови);
 • врахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій;
 • обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням та використання територій для містобудівних потреб;
 • забезпечення сталого розвитку населених пунктів;
 • визначення і раціональне розташування територій житлової та громадської забудови, промислових, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших територій та об’єктів;
 • обґрунтування та встановлення режиму раціонального використання земель та забудови територій, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;
 • визначення, вилучення (викуп) і надання земельних ділянок для містобудівних потреб на основі містобудівної документації в межах, визначених законом;
 • визначення територій, що мають особливу екологічну, наукову, історико-культурну цінність, встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;
 • охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів;
 • регулювання забудови населених пунктів.
 •  

5. Механізм реалізації програми

У відповідності до чинного законодавства, Програма реалізується безпосередньо органом місцевого самоврядування (сільською, селищною та міською радами), у межах компетенції, структурними підрозділами районної державної адміністрації, фізичними або юридичними особами, які, відповідно до законодавства, є розробником відповідної документації.

Фінансування, передбачених Програмою заходів, здійснюється за кошти місцевого та державного бюджетів, потенційних інвесторів та інших джерел, не заборонених законом. Фінансування програми може здійснюватись, також, за рахунок коштів пайової участі замовників будівництва об’єктів містобудування на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів.

Розрахунки вартості робіт, передбачених Програмою, виконано на підставі діючих нормативів. За окремими угодами, виходячи із орієнтовного розрахунку, -  грн. на топографо-геодезичні і  на проектно-планувальні роботи що визначається відповідно до 40 цінника .

6. Обсяги робіт та джерела фінансування програми

 

п/п

Види робіт

Обсяги фінансування (тис. грн.)

Термін виконання

Джерела фінансування

1.

Актуалізація картографічної основи (виконання топографо-геодезичних зйомок територій масштабу 1:2000) населених пунктів Рожнівської сільської ради ОТГ сіл Рожнів , Хімчин .

За окремою угодою із орієнтовного розрахунку 0 грн. за 1 га території населенного пункту

2018-2020

сільський бюджет; районний, обласний бюджети; держбюджет, кошти потенційних інвесторів, інші джерела, не заборонені законом

2.

Актуалізація картографічної основи (виконання топографо-геодезичних зйомок територій масштабу 1:2000) населених пунктів Рожнівської сільської ради ОТГ сіл Рожнів , Хімчин .

За окремою угодою із орієнтовного розрахунку 0 грн. за 1 га території населенного пункту

2018-2020

сільський бюджет; районний, обласний бюджети; держбюджет, кошти потенційних інвесторів, інші джерела, не заборонені законом

3.

Актуалізація картографічної основи (виконання топографо-геодезичних зйомок територій масштабу 1:2000) населених пунктів Рожнівської сільської ради ОТГ сіл Рожнів , Хімчин .

За окремою угодою із орієнтовного розрахунку 0 грн. за 1 га території населенного пункту

2018-2020

сільський бюджет; районний, обласний бюджети; держбюджет, кошти потенційних інвесторів, інші джерела, не заборонені законом

4.

Розроблення генерального плану с. Кобаки

За окремою угодою із орієнтовного розрахунку , що визначається відповідно 40 цінника

2018-2020

сільський бюджет; районний, обласний бюджети; держбюджет, кошти потенційних інвесторів, інші джерела, не заборонені законом

 

                                               7. Етапи реалізації програми

Реалізація Програми розрахована на період з 2018 по 2020 роки.

Ресурсне забезпечення програми

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

                               Етапи виконання програми

 

 

 

І

ІІ

ІІІ

 

 

 

 

 

 

2018 рік

2019   рік

2020    рік

 

 

 

 

Актуалізація картографічної основи с. Рожнів , с. Хімчин ..                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуалізація картографічної основи с. Рожнів , с. Хімчин .

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуалізація картографічної

основи с. Рожнів , с. Хімчин

 

 

 

 

 

 

 

 

 Актуалізація картографічної

основи с. Рожнів , с. Хімчин

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблення генерального плану с. Кобаки с. Рожнів , с. Хімчин

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблення генерального плану с. Кобаки, с. Рожнів , с. Хімчин

 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблення генерального плану с. Кобаки, с. Рожнів , с. Хімчин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Очікувані наслідки реалізації Програми

В результаті реалізації Програми очікується:

 • забезпечення  населених пунктів сільської ради придатною для користування містобудівною документацією, яка забезпечуватиме збалансований розвиток, забудову та інше використання територій населенного пункту;
 • забезпечення раціонального використання земель;
 • розроблення схем інженерного захисту територій, вражених природними екзогенними процесами, створення безпечних умов проживання населення;
 • встановлення та впорядкування меж населених пунктів;
 • забезпечення раціонального використання природно-ресурсного потенціалу населених пунктів.

 

Голова Рожнівської сільської ради

об’єднаної територіальної громади                                                  С.В.Радиш