Україна

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І сесія сьомого демократичного  скликання

 

 

РІШЕННЯ

від 07 грудня 2017 року                                                                    с.Рожнів

№2-1/2017

Про порядок денний  І сесії 

Рожнівської сільської ради 

об’єднаної територіальної громади 

 

Рожнівської сільської ради  об’єднаної територіальної громади 

 

В И Р I Ш И Л А:

 

Затвердити такий порядок денний І сесії сьомого демократичного скликання Рожнівської сільської ради Рожнівської об’єднаної територіальної громади:

1. Про підсумки виборів голови Рожнівської сільської ради та депутатів Рожнівської об’єднаної територіальної громади та визнання повноважень.

2. Про порядок денний  І сесії Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади 

3. Про утворення лічильної комісії 

4. Про обрання секретаря Рожнівської сільської ради Рожнівської об’єднаної територіальної громади 

5. Про здійснення секретарем сільської ради повноважень секретаря виконавчого комітету сільської ради

6. Про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій та проведення державної реєстрації актів цивільного стану

7. Про утворення постійних комісій Рожнівської сільської ради, обрання їх голів та складу.

8. Про затвердження Положення про постійні комісії Рожнівської сільської ради Рожнівської об’єднаної територіальної громади 

9. Про затвердження структури та чисельності апарату Рожнівської сільської ради та її виконавчих органів на 2018 рік.

10. Про затвердження  заступника Рожнівського сільського  голови 

11. Про затвердження  заступника Рожнівського сільського  голови 

12. Про виконання обов’язків старости та затвердження Положення про старосту Рожнівської об’єднаної територіальної громади 

13. Про утворення виконавчого комітету Рожнівської  сільської  ради, визначення його чисельності та затвердження складу.

14. Про реорганізацію Кобаківської та Хімчинської сільських рад

15. Про створення робочої  комісії із розробки Статуту Рожнівської сільської  об’єднаної  територіальної громади, підготовки проекту рішень соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади .

16. Про ліквідацію сільських виборчих комісій.

17. Різне. 

 

 

Рожнівський сільський голова

об’єднаної територіальної громади                                                            С.В.Радиш