Україна

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V сесія сьомого демократичного  скликання

 

 

РІШЕННЯ

      від 16 квітня 2018 року                                                                    с. Рожнів

          10-5 /2018

 

Про затвердження   Положення

«Про цільовий фонд Рожнівської

сільської ради об’єднаної

територіальної гшромади»

 

           З  метою  вирішення  питань соціально –економічного розвитку ради та   наведення  належного  санітарного стану  та  благоустрою  на  території Рожнівської об’єднаної територіальної громади, у відповідності до ст.68 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

                                                            

в и р і ш и л а :

 

  1. Затвердити  Положення  «Про цільовий фонд  Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади » (Положення  додається).

 

 

 

 

 Рожнівський сільський голова

об’єднаної територіальної громади                                          Сергій Радиш

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

         Рішенням сесії Рожнівської сільської

                                     ради об’єднаної територіальної

                                     громади Косівського району

                                     Івано-Франківської області

                                      «16» квітня 2018р. № 10-5/2018

   

                                                              

                                                                                     

Положення

про цільовий фонд Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

                                               

1. Загальні положення

 

         1.1. Положення про цільовий фонд Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади затверджується рішенням  сесії Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади відповідно до статті 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 7 ст.48 Закону України «Про Державний бюджет України» та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

         1.2.Порядок формування і використання коштів цільового фонду Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади визначається цим Положенням.

         1.3.Кошти цільового фонду є складовою частиною спеціального фонду  бюджету та фінансовою і матеріальною основою місцевого самоврядування.

                                                

2. Мета фонду

 

         2.1. Фонд утворюється з метою покращення соціального розвитку населених  пунктів  Рожнівської об’єднаної територіальної громади. Його кошти використовуються на проведення заходів щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку територіальної громади Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади, зміцнення матеріально-технічної бази сільської ради, закладів освіти, соціального захисту населення, становлення і  розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв’язані  питань загальнодержавного значення, придбання механізмів, запчастин, обладнання, паливно-мастильних матеріалів для сільської ради для використання у наведенні санітарного порядку в  Рожнівської об’єднаної територіальної громади, догляд за сміттєзвалищем, вивіз сміття, проведення інших заходів.

         2.2. Кошти цільового фонду Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади  акумулюються на окремих рахунках в управлінні Державного казначейства України в Косівському районі, які відкриваються на підставі рішення Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади «Про  затвердження   Положення    про  цільовий фонд Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

 

                                               3. Формування цільового фонду

 

         3.1. Цільовий фонд сільської ради формується  за рахунок таких надходжень:

- благодійні внески - добровільні пожертвування юридичних та фізичних осіб,     осіб без громадянства і іноземних громадян, організацій, установ, підприємств усіх форм власності, безповоротна фінансова допомога;

- благодійних внесків;

- інші надходження, не заборонені  чинним законодавством України.

                                    

4. Використання коштів цільового фонду

 

         4.1.Кошти цільового фонду використовуються на проведення заходів щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку територіальної громади Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади, зміцнення матеріально-технічної бази сільської ради, закладів освіти, соціального захисту населення, становлення і  розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв’язані  питань загальнодержавного значення, придбання механізмів, запчастин, обладнання, паливно-мастильних матеріалів для сільської ради для використання у наведенні санітарного порядку в  Рожнівській ОТГ, вивіз сміття, проведення інших заходів тощо, у тому числі за наступними напрямками:

         4.1.1.На роботи, пов’язані з будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об’єктів, що належать до комунальної власності Рожнівської об’єднаної територіальної громади.

         4.1.2. На придбання та  модернізацію основних засобів підприємств, установ і організацій, що  фінансуються з бюджету Рожнівської ОТГ.

         4.1.3. На розвиток житлово-комунального господарства села.

         4.1.4. На проведення рекультивації, прибирання сільського сміттєзвалища та кладовищ сільскої ради.

         4.1.5. На проведення поточних та капітальних ремонтів будівель соціальної сфери та об’єктів комунальної власності;

         4.1.6. На закупівлю (придбання) запасних частин, обладнання, паливно-мастильних матеріалів для установ сільської ради, які фінансуються з сільського бюджету, в тому числі для утвореного комунального підприємства сільської  ради;

         4.1.7. На оплату комунальних послуг, енергоносіїв, проведення лабораторних досліджень якості питної води громадських криниць, дезінфекція приміщень та громадських криниць в тому числі оплата вуличного освітлення;

         4.1.8. На проведення поточних і капітальних ремонтів доріг комунального значення, підготовка сільских стадіонів до проведення спортивних заходів, в тому числі скошування газону на стадіонах та парках.

         4.1.9. На здійснення вивозу сміття з домогосподарств громадян та з вулиць комунального значення;

         4.1.10. На проведення заходів з ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій в Рожнівській ОТГ.

         4.1.11. На заходи із забезпечення соціального захисту громадян та сімей, які  опинилися у  скрутних життєвих обставинах, у тому числі:

- надання матеріальної допомоги для:

     оплати лікування;

     придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних засобів та  інше;

     вирішення соціально-побутових питань на території ради;

-  придбання одягу та взуття дітям-сиротам, дітям, що перебувають під опікою,  дітям з малозабезпечених сімей, людям похилого віку, інвалідам;

         4.1.12. На забезпечення розвитку соціальної сфери, на укріплення  матеріально-технічної бази установ та організацій освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і  спорту.     

         4.1.13. На надання фінансової підтримки творчо та спортивно обдарованих громадян у тому числі дітей, молоді та учнів загальноосвітніх шкіл, у  вигляді надання їм премій, нагород.

         4.1.14. На представницькі заходи.

         4.1.15. На проведення заходів, пов’язаних з відзначенням державних, професійних свят, пам’ятних дат, ювілеїв та  пам’ятних дат підприємств, установ, організацій, окремих громадян ( придбання пам’ятних адрес, грамот, вітальних листівок, квітів, подарунків, преміювання тощо),  інших святкувань, у  тому  числі  нагородження спеціалістів та  фахівців народногосподарського комплексу та  бюджетної сфери.

         4.1.16. На проведення культурно-мистецьких, фізкультурно-спортивних, оздоровчих заходів, в тому числі придбання спортінвентарю для проведення спортивних заходів.

         4.1.17. На витрати пов’язані з діяльністю по забезпеченню становлення і  розвитку місцевого самоврядування, участі у  громадських організаціях.

         4.1.18. На витрати  пов’язані з  забезпеченням діяльності Рожнівської сільської  ради та  виконавчого апарату, які не  в  повному обсязі забезпечені фінансуванням із загального фонду  сільского  бюджету, в тому числі  витрати  пов’язані з  відрядженнями, обслуговуванням та ремонтом комп’ютерної техніки, заправки картриджів, придбання канцелярських товарів, за користування послугами інтернет зв’язку.

         4.1.19. На розробку цільових програм.

         4.1.20. На розробку і реалізацію інвестиційних проектів, програм, генерального плану населеного пункту та містобудівної документації.

         4.1.21. Оплата  заходів, пов’язаних з депутатською діяльністю та здійсненням своїх функцій  сільським головою, депутатами ради у  відповідності до Закону України «Про місцеве  самоврядування  в  Україні».

         4.1.22. Оплата ритуальних послуг, впорядкування могил, викопування ям та поховання.

         4.2. Виділення  та  перерахування коштів  цільового фонду здійснюється бухгалтерією сільс радикої   на підставі  розпоряджень сільського голови у  відповідності з цим Положенням.

 

5. Порядок управління  коштами цільового фонду

та  контролю за  їх використанням

 

           5.1. Розпорядником коштів цільового фонду є Рожнівська сільска рада об’єднаної територіальної громади, яка  використовує їх за призначенням згідно з цим Положенням.

         5.2. Невикористані у звітному році кошти цільового фонду вилученню не підлягають, а переходять на  наступний рік і  використовуються на цілі, визначені цим Положенням.

         5.3. Фонд звільняється від сплати податків та зборів, які відносяться до сільського та інших бюджетів.

         5.4. Кошти обліковуються на окремому рахунку.

         5.5. Приймання виконатих робіт та списання затрачених матеріалів проводиться комісійно із включенням до її складу сільського голови, депутатів сільської ради.

         5.6. Бухгалтерський облік і звітність здійснюється в установленому порядку згідно законодавства України.

         5.7. Облік надходжень та використання коштів фонду, а також поточний контроль за коштами фонду здійснює головний бухгалтер сільської  ради.

         5.8. Контроль за  цільовим та ефективним використанням коштів цільового фонду здійснюється постійною  комісією з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

              

 

 

 

Секретар Рожнівської сільської ради

об’єднаної територіальної громади                       Олександра Захарук