Україна

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

І сесія сьомого демократичного  скликання

 

РІШЕННЯ

від 07 грудня 2017 року                                                                    с.Рожнів

  14-1/2017

 

Про реорганізацію Кобаківської

та Хімчинської

сільських рад

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», на підставі рішення Рожнівської сільської ради від від 07 грудня 2017 року №1-7/2017 «Про підсумки виборів голови Рожнівської сільської ради та депутатів Рожнівської об’єднаної територіальної громади та визнання їх повноважень», сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А :

 1. Розпочати процедуру реорганізації юридичних осіб шляхом приєднання до Рожнівської сільської ради (ЄДРПОУ 04354389, розташованої за адресою: вулиця Героїв Небесної Сотні, 26, село Рожнів, Косівського  району Івано-Франківської області) :
 •  Кобаківської сільської ради (ЄДРПОУ 04354344,розташованої за адресою вулиця Незалежності, 1, село Кобаки, Косівського  району Івано-Франківської області) ;
 •  Хімчинської сільської ради (ЄДРПОУ 04354479, розташованої за адресою вулиця Незалежності, 49, село Хімчин, Косівського  району Івано-Франківської області) ;

2. Рожнівська сільська рада є правонаступником активів і пасивів (зобов’язань) органів місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися

 

3. Утворити комісії з реорганізації Кобаківської та Хімчинської сільських рад та затвердити їх персональний склад (додаток1).

4.  Комісіям з реорганізації Кобаківської та Хімчинської сільських рад   16 січня 2018 року закінчити  процедури інвентаризації активів та зобов’язань Кобаківської та Хімчинської сільських рад та підготувати передавальні акти для прийняття на баланс Рожнівської сільської ради  та її виконавчих органів майна та зобов’язань Кобаківської та Хімчинської сільських рад.

5. Процедуру реорганізації  юридичних осіб: Кобаківської та Хімчинської сільських рад шляхом приєднання до Рожнівської сільської ради закінчити 19 січня 2018 року.

6. Головним бухгалтерам сільських рад здійснити розрахунки з працівниками, їх вивільнення (працевлаштування, переведення.) до кінця поточного року.

7. Головам утворених за цим рішенням комісій з реорганізації  забезпечити своєчасне  здійснення заходів, передбачених планом та про результати проведеної роботи інформувати виконавчий комітет Рожнівської сільської ради (додаток 2).

8. Призначити  Рожнівського сільського голову Радиша Сергія Васильовича уповноваженим на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації реорганізації Кобаківської та Хімчинської сільських рад та внесення змін у відомості про Рожнівсььку сільську раду в ЄДРПОУ.

 

 

Рожнівський сільський голова                                               

об’єднаної територіальної громади                                                      С.В.Радиш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Додаток №1 до рішення Рожнівської сільської ради об’єднанноїтериторіальної громади

від 07 грудня 2017 року

 1.  

 

СКЛАД

комісій з реорганізації органів місцевого самоврядування територіальних громад, що об’єдналися  в Рожнівську сільську об’єднану територіальну громаду:

По Хімчинській сільській раді:

Розвадовський Василь Петрович, Хімчинський сільський голова сьомого демократичного скликання   – голова комісії

Кіщук Галина Іванівна – секретар сільської ради сьомого демократичного скликання

Грабчук Ольга Василівна – головний бухгалтер сільської ради

Гостюк Любов Михайлівна касир сільської ради .                                                                

                                   По Кобаківській сільській раді

Дивоняк Василь Рудольфович  –Кобаківський сільський голова  сьомого демократичного скликання   – голова комісії

Никифорук Галина василівна – секретар сільської ради  сьомого демократичного скликання.

Никифорчин ГаннаДмитрівна – головний бухгалтер сільської ради

Гуцуляк Ганна Петрівна – інспектор сільської ради.

 

 

 

 

 

Додаток №2 до рішення Рожнівської сільської ради об’єднанноїтериторіальної громади

від 07 грудня 2017 року

 1.  

                                               План

  заходів щодо припинення діяльності внаслідок реорганізації (приєднання) Рожнівської  сільської ради та сільських рад що об’єдналися

№ з/п

Етап

Примітки

1

2

3

1

Повідомлення про рішення щодо припинення органу, що здійснює державну реєстрацію, який уносить до єдиного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення

Здійснюється негайно головою громади або уповноваженою сесією особою з питань припинення після прийняття рішення  на сесії (ч. 1 ст. 105 ЦКУ)

2

Подача документів державному реєстратору

Подається нотаріально засвідчена копія рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи, а також документ, який підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про прийняття засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом рішення щодо припинення юридичної особи у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації (ст. 34 Закону №755)

3

Складання проміжного ліквідаційного балансу

Проміжний ліквідаційний баланс містить відомості про склад майна юридичної особи, що припиняється, перелік пред’явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду (п. 1 ст. 111 ЦКУ)

4

Проведення інвентаризації та передача товарно-матеріальних цінностей

Проведення інвентаризації є обов’язковим (п. 1.9 Інструкції № 90). Після проведення інвентаризації здійснюється передача майна установи, що припиняється.

5

Задоволення вимог кредиторів

Задоволення вимог кредиторів здійснюється за черговістю, визначеною ст. 112 ЦКУ

6

Стягнення заборгованості з дебіторів

Здійснюються заходи щодо стягнення заборгованості

7

Здійснення розрахунків з працівниками та їх вивільнення (працевлаштування)

До кінця поточного бюджетного року

 

8

Закриття рахунків у Держказначействі

Закриття рахунків здійснюється відповідно до розділу 7 Порядку №221

9

Зняття з обліку в Пенсійному фонді України

Остаточний розрахунок з органом Пенсійного фонду України проводиться на основі акта документальної перевірки, яка проводиться в 10-денний строк після отримання органом Пенсійного фонду України документів, зазначених у п.п. 3.4.1 Інструкції №21-1 (п.п. 3.4.2 Інструкції № 21-1)

10

Зняття з обліку у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (ФСС з ТВП)

Остаточний розрахунок з ФСС з ТВП проводиться на основі акта документальної перевірки, яка проводиться органом ФСС з ТВП у 15-денний строк після одержання документів про ліквідацію страхувальника, зазначених у п. 2.15 Інструкції №16 (п. 4.8. Інструкції №16)

11

Зняття з обліку у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (ФСС НВВПЗ)

Остаточний розрахунок з ФСС НВВПЗ проводиться на підставі акта перевірки повноти нарахування та сплати страхових внесків (п. 3.13 Інструкції №36)

12

Зняття з обліку у Фонді соціального страхування на випадок безробіття (ФСС ВБ)

Остаточний розрахунок з ФСС ВБ проводиться на основі акта документальної перевірки, яка в 10-денний строк проводиться органом ФСС ВБ (п. 3.8. Інструкції №339)

13

Зняття з обліку як платника ЄСВ

Рішення про анулювання реєстрації за заявою платника податку приймається податковим органом протягом 10 календарних днів після надання необхідних документів (п.п. 25.1 Положення №79)

14

Зняття з обліку як платника податків

Відповідно до п.п. 8.1. Порядку №80 подачу до органу державної податкової служб документів для зняття установи як платника податків слід здійснити у триденний строк від дати внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення своєї діяльності

15

Знищення печаток і штампів

Акт комісії з відбитком печаток, які знищуються

16

Здача документів до архіву

Здача документів до архіву здійснюється відповідно до вимог, визначених Правилами №16

17

Затвердження остаточного ліквідаційного балансу

Остаточний баланс затверджується після проведення інвентаризації, передачі ТМЦ, стягнення дебіторської заборгованості та погашення кредиторської заборгованості

Рожнівський сільський голова                                               

об’єднаної територіальної громади                                              С.В.Радиш

 1. Покласти на Комісію з реорганізації Васильківської сільської ради та Дмитрівської сільської ради повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та розрахунків Васильківської сільської ради та Дмитрівської сільської ради з перевіркою їх фактичної наявності та документального підтвердження станом на 31.12.2017 р.
 2. Інвентаризацію проводити у присутності матеріально відповідальних осіб Васильківської сільської ради та Дмитрівської сільської ради.
 3. Затвердити План заходів з реорганізації Васильківської сільської ради та Дмитрівської сільської ради (додаток 1).
 4. З метою забезпечення своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та зобов’язань Васильківської та Дмитрівської сільських рад надати право Андріївському сільському голові здійснювати без погодження з Андріївською сільською радою заміну персонального складу Комісії з реорганізації у випадку тимчасової непрацездатності когось з членів Комісії під час виконання п. 3 та 4 Плану заходів з реорганізації Васильківської сільської ради та Дмитрівської сільської ради.
 5. Затвердити форму передавального акту (додаток 2). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 6. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагромадилися станом на 31.12.2017 р. під час діяльностірад, що приєднуються до Андріївської сільської ради (додаток 3). Комісії з реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
 7. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що нагромадилися під час діяльності Васильківської та Дмитрівської сільських рад станом на 31.12.2017 р. у порядку, передбаченому законодавством та передати їх Андріївській сільській раді
 8. Визначити відповідальною за фізичне приймання документів, що нагромадилися під час діяльності Васильківської та Дмитрівської сільських рад станом на 31.12.2017 р. до Андріївської сільської ради начальника організаційного відділу апарату Андріївської сільської ради – керівника архівного підрозділу Омельянчик Степаниду Павлівну.
 9. Уповноважити Андріївського сільського голову затвердити від імені Андріївської сільської ради акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльностіВасильківської та Дмитрівської сільських рад станом на 31.12.2017 р.
 10. Начальнику організаційного відділу апарату Андріївської сільської ради – керівнику архівного підрозділу Омельянчик Степаниді Павлівні у строк до 31.01.2018 р. подати Андріївському сільському голові пропозиції щодо порядку подальшого зберігання та використання документів Васильківської та Дмитрівської сільської ради (не завершених в діловодстві та архівів).
 11. Андріївському сільському голові не пізніше 18.12.2017 р. утворити комісію з прийняття майна, активів та зобов’язань Васильківської та Дмитрівської сільських рад та забезпечити своєчасне та повне прийняття та оприбуткування зазначеного майна, активів та зобов’язань Андріївською сільською радою.
 12. Голові Комісії з реорганізації Михайленко М.М. забезпечити своєчасне здійснення заходів, передбачених Планом, та про хід і результати проведеної роботи інформувати Андріївську сільську раду шляхом здійснення доповідей на пленарних засіданнях.
 13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Андріївського сільського голову.

 

Андріївський сільський голова(підпис)                          А.А. Андрійченко