Україна

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І сесія сьомого демократичного  скликання

 

 

РІШЕННЯ

від 07 грудня 2017 року                                                                    с.Рожнів

№3-1/2017

 

Про утворення лічильної

комісії

 

 

У відповідності до ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши пропозицію депутатів Рожнівської сільської ради Рожнівської об’єднаної  територіальної громади , Рожнівська сільська рада

 

 

В И Р I Ш И Л А:

 

 

 1. Утворити лічильну комісію сільської ради у складі трьох чоловік:

Никифорак Дмитро Васильович- депутат сільської ради виборчого округу  №14 Мицкан Олександра Ярославівна - депутат сільської ради виборчого округу №6

Кіщук Галина Іванівна - депутат сільської ради виборчого   округу  №24.

 

 

 

 

Рожнівський сільський голова                                               

об’єднаної територіальної громади                                                            С.В.Радиш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1

засідання лічильної комісії Рожнівської сільської ради

сьомого демократичного скликання

 

від 07 грудня 2017 року

село Рожнів

Присутні: Никифорак Дмитро Васильович – в/о № 14

                   Мицкан Олександра Ярославівна – в/о №6

                   Кіщук Галина Іванівна – в/о № 24

 

Порядок денний:

 1. Про обрання голови, заступника голови та секретаря лічильної комісії сільської ради.
 2. Про порядок таємного голосування по виборах секретаря сільської ради.

Слухали: 1. Про обрання голови, заступника голови та секретаря лічильної комісії.

Виступили:___________________, який запропонував посади лічильної комісії.

Вирішили: Обрати головою лічильної комісії- __________________________., заступником голови -__________________, секретарем-________________

Слухали: 2. Про порядок таємного голосування по виборах секретаря сільської ради.

Виступили:____________- яка розказала про порядок таємного голосування.

Вирішили: голові лічильної комісії довести до відома депутатів сільської ради порядок таємного голосування по виборах секретаря сільської ради:

 • У сесійній залі опломбувати виборчу скриньку в присутності всіх депутатів;
 • Бюлетені з голосуванням видати депутатам сільської ради за списком депутатів по виборчих округах сільської ради під розписку з пред’явленням тимчасового посвідчення депутата сільської ради (комісія роз’яснює порядок заповнення бюлетеня);
 • Депутат, отримавши бюлетень, заходить в кабіну для таємного голосування і заповнює бюлетень (комісія визначає місця отримання бюлетенів і розміщення кабіни);
 • Заповнені бюлетені депутати опускають у виборчу скриньку (комісія визначає місце розташування скриньки);
 • Біля виборчої скриньки спостереження ведуть один (два) члени лічильної комісії й роблять відмітки про кількість депутатів, що проголосували;
 • Виборча скринька розкривається за участю всіх депутатів у сесійній залі;
 • Лічильна комісія розкладає виборчі бюлетені на певну кількість купок, залежно від волевиявлення депутатів, і робить підрахунки;
 • Лічильна комісія заповнює протокол № 2 про результати таємного голосування по виборах секретаря сільської ради і доводить до відома депутатів.

Голова лічильної комісії                                            ________________

Заступник голови                                                       _______________

Секретар                                                                     _______________

 

ПРОТОКОЛ № 2

засідання лічильної комісії Рожнівської сільської ради

сьомого демократичного скликання

 

від 07 грудня 2017року

село Рожнів

 

Присутні: Никифорак Дмитро Васильович – в/о № 14

                   Мицкан Олександра Ярославівна – в/о №6

                   Кіщук Галина Іванівна – в/о № 24

 

Порядок денний:

 

 1. Про результати таємного голосування по виборах секретаря сільської ради.

Слухали:  Про результати таємного голосування по виборах секретаря сільської ради.

         До бюлетеня для таємного голосування на посаду секретаря сільської ради був внесений депутат виборчого округу № _____     __________________.

         Присутні на сесії сільської ради              (_________________) депутати.

                                                                                                                                    (цифрами і прописом)

Отримали бюлетені для голосування            ( _________________ ) депутати та 1 (один) сільський голова

         Проголосували _______________________________________ депутатів.

                                                                                           (цифрами і прописом)

         За результатами таємного голосування депутат, занесений до бюлетенів для таємного голосування, одержав таку кількість голосів:

 

_____________________________________________________________

                                                                                         (цифрами і прописом)

Не підтримали кандидата на посаду секретаря сільської ради_____________

                                                                                                                                                                              (цифрами і прописом)

 

Недійсних бюлетенів        ____________________________

                                                                                               (цифрами і прописом)

 

Вирішили: Вважати обраним секретарем сільської ради депутата виборчого округу №_____

 

 

 

 

Голова лічильної комісії       __________________          ________________

 

Заступник голови                  __________________           _________________

 

Секретар                                __________________           _________________

 

 

БЮЛЕТЕНЬ

по виборах секретаря Рожнівської сільської ради

 07 грудня 2017 року

         Поставте відмітку в квадраті навпроти прізвища кандидата, якого підтримуєте, або в квадраті навпроти фрази „Не підтримую кандидата” у тому разі, коли не підтримуєте

Кандидат на посаду секретаря Рожнівської сільської ради депутат виборчого округу №9

___ Захарук Олександра Юріївна _____________________________

 

 Не підтримую кандидата

 

Недійсний бюлетень незаповнений або з двома і більше позначками.

 

Голова лічильної комісії                ______________........................

Заступник голови                           ______________........................

Секретар                                         ______________.........................

 

М. П.

 

 

 

БЮЛЕТЕНЬ

по виборах секретаря Рожнівської сільської ради

 07 грудня 2017 року

         Поставте відмітку в квадраті навпроти прізвища кандидата, якого підтримуєте, або в квадраті навпроти фрази „Не підтримую кандидата” у тому разі, коли не підтримуєте

Кандидат на посаду секретаря Рожнівської сільської ради депутат виборчого округу №9

___ Захарук Олександра Юріївна _____________________________

 

 Не підтримую кандидата

 

Недійсний бюлетень незаповнений або з двома і більше позначками.

 

Голова лічильної комісії                ______________........................

Заступник голови                           ______________........................

Секретар                                         ______________.........................

 

М. П.

 

 

 

 

 

 

 

Україна

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І сесія сьомого демократичного  скликання

 

 

РІШЕННЯ

від 07 грудня 2017 року                                                                    с.Рожнів

№4-1/2017

 

Про обрання секретаря

Рожнівської сільської ради

Рожнівської об’єднаної

територіальної громади

                 

       Розглянувши пропозицію Рожнівського сільського  голови        об’єднаної територіальної громади  Радиша Сергія Васильовича про обрання секретаря Рожнівської сільської ради  від виборчого округу №9  Захарук Олександру Юріївну, керуючись п. 4 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 50, ч. 3 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська  рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити протокол №2 засідання лічильної комісії Рожнівської сільської     ради про результати таємного голосування виборів секретаря сільської ради.

2. Обрати на посаду секретаря Рожнівської сільської ради Рожнівської об’єднаної територіальної громади на строк повноважень ради

 - депутата Рожнівської  сільської  ради, обраного по одномандатному

виборчому округу №9  Захарук Олександру Юріївну .

 

 3 .  Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

 

 

Рожнівський сільський голова                                               

об’єднаної територіальної громади                                                            С.В.Радиш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І сесія сьомого демократичного  скликання

 

 

РІШЕННЯ

від 07 грудня 2017 року                                                                    с.Рожнів

№5-1/2017

 

Про здійснення секретарем сільської

ради повноважень секретаря

виконавчого комітету сільської ради

 

 

Відповідно до пункту 4 статті 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1.Доручити секретарю сільської ради Захарук Олександрі Юріївні здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету Рожнівської сільської ради.

 

         2.  Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

 

 

Рожнівський сільський голова                                               

об’єднаної територіальної громади                                                            С.В.Радиш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Україна

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І сесія сьомого демократичного  скликання

 

 

РІШЕННЯ

від 07 грудня 2017 року                                                                    с.Рожнів

№6-1/2017

 

Про покладання обов’язків із

вчинення нотаріальних дій

та проведення державної

реєстрації актів цивільного стану

 

      Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про нотаріат» та Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Призначити секретаря Рожнівської сільської ради Захарук Олександру Юріївну відповідальною особою:
 • за одержання, зберігання та витрачання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного  стану та державну реєстрацію актів цивільного стану відповідно до пункту 2.10 розділу ІІ Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.10.2012 року №1578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.11.2012 року №1845/22157;
 • за вчинення нотаріальних дій на території Рожнівської сільської ради.

   2.  Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

 

Рожнівський сільський голова                                               

об’єднаної територіальної громади                                                            С.В.Радиш