Україна

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V сесія сьомого демократичного  скликання

 

 

РІШЕННЯ

від 16 квітня 2018 року                                                                          с. Рожнів                                                                 

        №17-5/2018

 

Про затвердження плану соціально-економічного

розвитку Рожнівської об’єднаної

територіальної громади на 2018 рік

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», Про добровільне об’єднання територіальних громад від 05.02.2015року № 157-VІІІ, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, , заслухавши інформацію про План соціально-економічного розвитку Рожнівської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік , сесія Рожнівської сільської ради ОТГ

в и р і ш и л а:

         1.Затвердити План соціально-економічного розвитку Рожнівської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік  ( додається)

         2.Про хід виконання даного рішення заслуховувати на засіданні

сесії сільської ради один раз на рік.

         3.Контроль за виконанням програми покласти на  постійні комісії сільської ради.

 

 

Рожнівський сільський голова

об’єднаної територіальної громади                                           Радиш  С.В.

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням сесії Рожнівської сільської ради об’єднанноїтериторіальної громади

від 17 квітня 2018 року

№ 17-5/2018

 

 

 

 

 

ПЛАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

РОЖНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ          

НА 2018 РІК

 

 

 

 

 

 

Рожнівська ОТГ

 2018 рік

 

 •  
 •  

1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РОЖНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ…………………………………….…..………..4

1.1.Географічне розташування……...……………………………..….……….4

1.2.Демографічна характеристика об’єднаної громади………………………..4

1.3. Розвиток підприємництва….………………………………………………..5

1.4. Стан розвитку соціальної інфраструктури……………………………….6

1.5. Фінансово-бюджетна ситуація …………………………………………….8

2. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ СТОРІН, МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ, СЛАБКИХ СТОРІН ТА ЗАГРОЗ РОЗВИТКУ РОЖНІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (SWOT-АНАЛІЗ)………….……………..….10

3. МЕТА, СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПЛАНУ                  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РОЖНІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ…………………………….…………………..12

3.1. Цілі та пріоритети розвитку Рожнівської ОТГ……………………………12

3.2. Пріоритетні напрямки розвитку громади на 2018 рік...………….……….13

3.3. Перелік стратегічних, операційних цілей та завдань громади……...……14

3.4. Шляхи розв’язання головних проблем розвитку економіки, соціальної сфери та досягнення поставлених цілей і завдань…………………………….17

4.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РОЖНІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ………………………………………………………….…………….18

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РОЖНІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ……………………………………………………………………..…19

 

ВСТУП

План соціально-економічного розвитку Рожнівської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік  (надалі - План ) розроблено  на основі аналізу поточної ситуації в господарському комплексі об’єднаної громади виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на відповідній території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади.

Планом  визначені головні цілі і ряд завдань та заходів, спрямованих на забезпечення умов для соціально-економічного розвитку Рожнівської об’єднаної територіальної громади на 2018 рік.

Законодавчим підґрунтям розроблення Плану є Конституція України; закони України: «Про засади державної регіональної політики»; «Про стимулювання розвитку регіонів»; «Про місцеве самоврядування в Україні»;  «Про транскордонне співробітництво»; «Про регулювання містобудівної діяльності»; «Про державні цільові програми»; «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»; «Про Генеральну схему планування території України»; постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014р. № 385 «Про Державну стратегію регіонального розвитку на період до 2020 року»;  указу Президента України від 12.01.2015р. №5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»; наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  від 30 березня 2016 року N 75 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади»,а також рішення обласної ради від 17.10.2014 р. №1401-32/2014 "Про Стратегію розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року" тощо.

Відповідно до оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку ОТГ  та наявних проблем, у Плані визначено цілі та завдання соціальної та економічної політики на 2018 рік та передбачено комплекс взаємопов’язаних заходів із зазначенням джерел їх фінансування.

Мета Плану - вироблення та втілення єдиної політики розвитку Рожнівськоїсільської ради об’єднаної територіальної громади у 2018 році в контексті єдиної політики розвитку Івано-Франківської області, що вимагатиме реалізації пріоритетів у соціальній та економічних сферах із запровадженням чіткої взаємодії з усіма гілками влади.

Основною ціллю є створення умов для забезпечення соціально-економічного розвитку  та загальне підвищення суспільного добробуту населення. Визначальною умовою досягнення успіху у реалізації задекларованих завдань є чітке окреслення пріоритетів, що сприятиме розумінню власних перспектив та створить умови для поетапного розвитку власних територій.

Реалізацію заходів Плану буде забезпечено за наявності фінансування з державного, обласного та сільського бюджетів, коштів підприємств, міжнародних фінансових організацій та інвесторів, спонсорської допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством України.  У процесі виконання План може уточнюватися. Зміни і доповнення до Плану затверджуватимуться рішеннями сесій сільської ради.

 

1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РОЖНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

1.1. Географічне розташування

Рожнівська об’єднана територіальна громада утворена в рамках адміністративно-територіальної реформи. Рожнівська об’єднана територіальна громада розташована у південно-західній частині Івано-Франківської області, у передгір’ї  українських Карпат.  Адміністративним центром є село Рожнів. Село розташоване на сходіКосівського району за 10 км від районного центру.

За адміністративно-територіальним устроєм до складу Рожнівськоїоб’єднаної територіальної громади входять три населених пункти: с.Рожнів, с.Хімчин та с.Кобаки.   Відстань від адміністративного центру громади до обласного центру - 100 км.

Територія сільської громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися. Територія РожнівськоїОТГ складає  90,4  км2, що становить   0,7 % від загальної території Івано-Франківської області,  в т.ч. у розрізі населених пунктів:  Рожнів – 39,28 км2; Хімчин – 28,41 км2; Кобаки – 22,77 км2.

 

1.2. Демографічна характеристика об’єднаноїгромади

До об’єднаної громади з центром в селі Рожнів Косівського району Івано-Франківської області входять 3 села із загальною чисельністю населення 11855 осіб, а саме:

 • Рожнів – 5879 осіб;
 • Хімчин – 3146 осіб;
 • Кобаки – 2830 осіб.

Переважна частина населення займається розвитком сільського господарства, його переробкою, ткацтвом, виготовленням сувенірної продукції із дерева, кераміки, металу, пластмаси тощо.

 

 

Населення

 

Всього

Рожнів

Кобаки

Хімчин

 чисельність                  

11855

5879

2830

3146

В т.ч.              чоловіків                   

5525

2779

1230

1516

                       жінок                        

6330

3100

1600

1630

кількість господарств              

4598

1994

1182

1422

чисельність пенсіонерів           

3122

1441

685

996

чисельність інвалідів(всього)    

1088

552

212

324

в т.ч.        І група                          

71

20

23

28

                ІІ група                       

326

158

79

89

                ІІІ група                      

498

286

110

102

  діти до 18 років             

26

16

9

1

кількість багатодітних сімей         

128

41

36

51

кількість малозабезпечених сімей 

215

121

35

59

кількість дітей сиріт                        

8

7

-

1

кількість дітей, позбавлених батьківського піклування

5

3

2

-

 

 

Демографічна ситуація за 2017 рік

 

Всього

Рожнів

Кобаки

Хімчин

народилося                

109

62

15

32

померло                     

127

69

20

38

прибуло                     

69

43

10

16

вибуло                        

60

37

15

8

 

1.3. Розвиток підприємництва

Найбільші підприємці: Строїч Юрій Юрійович –  вироби з парафіну,Сенчук Петро Васильович – заготівля сільськогосподарської продукції, Сахро Ярослав Миколайович та Струць Петро Петрович –  виробництво плитки тротуарної, бетонні огорожі та інші будівельні вироби,Борук Омелян Омелянович –  ковальство, будівельні шлакоблоки, Зарінчук Василь Михайлович – фірма «Еко», Мацко Василь Миколайович – Фірма «Теплопостач -К»

Відсутність необхідних фінансових установ унеможливлювали доступ суб’єктів господарської діяльності до кредитів та інвестицій.

Домінуюча частина працездатного населення зайнята в особистому селянському господарствіабо за рахунок заробітчанства в інших регіонах та країнах.

Експлуатація доріг на протязі 25 років без проведення капітального ремонту залишається в поганому стані, що унеможливлює повноцінне задоволення потреб населення у товарах і послугах.

1.4. Стан розвитку соціальної інфраструктури

Однією із найбільш розвинених ланок інфраструктурного забезпечення громади є соціальна інфраструктура. Вона включає заклади освіти, заклади культури та лікувальні установи.

Освіта

В ОТГ  функціонує 6  закладів освіти: три ліцеї і три заклади дошкільної освіти.

В школах організовано роботу творчих груп, спортивних секцій, шкіл передового педагогічного досвіду. Педагогічні колективи шкіл забезпечують здоровий відпочинок своїх вихованців, ініціюючи максимальну участь дітей у походах, екскурсіях по рідному краю.

Основні проблеми:

- недостатні обсяги фінансування освітньої сфери, в першу чергу на оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів; 

Основні цілі:

 - впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховний процес державного стандарту початкової освіти;

- виконання завдань соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- сприяння забезпеченості шкіл сільської ради педагогічними працівниками відповідної фахової підготовки;

 - задоволення потреби громади у дошкільних закладах;

- організація відповідних умов для забезпечення навчального процесу;

- духовні орієнтири позашкільної освіти.

 

Культура

Галузь культури представлена: 4 будинки культури, 3 сільські бібліотеки, 1 дитяча школа мистецтв, 1 музей.

Процес розвитку української нації, її духовного відродження, традицій, мови значною мірою залежить від ефективності роботи закладів культури, які спрямовують свою діяльність на збереження та розвиток культурної спадщини, зміцнення матеріально-технічної бази, збереження меморіалів, пам’яток, пам’ятних місць, воїнських поховань.

 Основні проблеми:

- збільшення рівня фінансування галузі;

- забезпечення повноцінного функціонування закладів культури.

Основні цілі:

- передбачити кошти для покращення матеріально - технічної бази, придбання інвентаря, проведення ремонту, опалення.

- збереження історико-культурної спадщини;

- повноцінну діяльність творчого потенціалу галузі;

- покращення матеріально-технічної бази;

- виділення коштів на проведення ремонтів будинків культури.

Всіляко сприяти збереженню та примноженню культурного надбання, забезпечити умови для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання жителів громади.

Охорона здоров’я населення

В рамках  децентралізації формується нова система охорони здоров’я, яка передбачає:  зміну системи управління; надання якісних та доступних медичних послуг; удосконалення системи кадрового забезпечення; інформатизацію галузі; забезпечення ефективної фармацевтичної політики; належний науковий супровід та випереджувальне інформаційно-комунікаційне забезпечення.

На території Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади знаходяться три лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с.Рожнів, с.Хімчин, с.Кобаки;

          З метою забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги протидії поширенню інфекційних соціально небезпечних хвороб, запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань передбачається:

         - розширення доступу селян до спеціалізованої медичної допомоги шляхом проведення обов’язкової диспансерізації населення один раз на рік із залученням діагностичного обладнання та медичних фахівців ;

         - сприяння укомплектуванню амбулаторії необхідним діагностичним медичним обладнанням.

Критерії досягнення цілей:

-  збереження лікувально-профілактичних закладів Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади,

- сприяння матеріальному забезпеченню цих закладів:

 - вирішення питання кадрового забезпечення;

Фізичне виховання і спорт

На території громади функціонують футбольні поля, спортивні майданчики, спортивні зали. Цей спортивний потенціал необхідно використовувати під час проведення різних змагань.

 Основні проблеми:

- обмеженість обсягів фінансування сфери фізичної культури і спорту.

 Основні цілі:

 - забезпечення належних умов для розвитку спорту на території громади;

- підвищення ефективності роботи спортивних майданчиків, футбольних полів, спортивних залів, збільшення кількості осіб, що займаються спортом;

- забезпечення будівництва та оснащення спортивних споруд;

- збільшення кількості населення, представників різних верств, які займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи;

- збільшення кількості дітей та підлітків, залучених до занять у секціях;

Виробнича інфраструктура

Одним з найважливіших питань громади є стан дорожнього покриття, який як в межах населених пунктів, так і поза ними потребує як капітального так і поточного ремонту.

Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей у громаді. На території громади проходять транспортні маршрути як обласного, так і районного значення. Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами здійснюється приватними перевізниками.

Всі населені пункти сполучені громадським транспортом з районними та обласним центрами. Кількість автобусних маршрутів та щоденних рейсів, діючих на території ОТГ не достатня, аби задовольнити потреби місцевого населення в транспортному сполученні.

 

1.5. Фінансово-бюджетна ситуація

Фінансова спроможність адміністративно-територіального утворення – це його здатність забезпечувати надходження достатнього обсягу фінансових ресурсів та формування ефективної структури їх джерел, а також їх якісний розподіл та ефективне використання для досягнення стабільності соціально-економічного розвитку утворення у короткостроковій та довгостроковій перспективі.

Основною метою діяльності сільської ради у сфері бюджетно-фінансової політики є формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку громади та підвищення ефективності використання бюджетних коштів. Сутність фінансово-бюджетної політики виявляється у поєднанні конкретних цілей та відповідних засобів, за допомогою яких вирішуються поставлені завдання.

Прогнозні показники бюджету на 2018 рік

Фінансова спроможність Рожнівської ОТГ не висока, так як власні

надходження в загальній структурі доходів бюджету становлять лише 14%, а решту 86%  займають офіційні трансферти.

У цілому, загальний обсяг доходів Рожнівського сільського бюджету ОТГ на 2018 рік складає 53674,0 тис. грн., у тому числі: 

 • по загальному фонді – 52520,0 тис. грн.,
 • по спеціальному фонді – 1154,0тис. грн..           

          Прогноз доходів сільського бюджету на 2018 рік (без урахування трансфертів) обраховано в сумі 7517,6 тис. грн .,   у тому числі по загальному фонді – 6763,6 тис. грн. та по спеціальному фонді – 754,0 тис. грн..

   Основним джерелом власних доходів сільського бюджету ОТГ на 2018 рік є:

 • податок з доходів фізичних осіб – 3362,2 тис. грн., що складає  50%;
 • єдиний податок 2432,6 тис. грн., що складає 36%;
 • земельний податок 478,1 тис. грн, що складає  7%.

Офіційні трансферти  з державного та обласного бюджету загального 

фонду становлять 45756,4 тис. грн., що в загальному обсязі  сільського бюджету становить  86%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. АНАЛІЗ СИЛЬНИХ СТОРІН, МОЖЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ, СЛАБКИХ СТОРІН ТА ЗАГРОЗ РОЗВИТКУ РОЖНІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ (SWOT-АНАЛІЗ)

 SWOT – аналіз

Сильні сторони (S - strengths) - аналіз внутрішніх можливостей, які є  притаманні громаді та  від належного їх використання сприятимуть розвитку (потрібно тримати їх в якості сильних, на основі яких відбуватиметься  подальший розвиток);

Слабкі сторони (W - weaknesses) - аналіз внутрішніх чинників, які є слабкою ланкою громади, якщо їх не усунути, вони будуть перешкоджати її розвитку (потрібно мінімізувати їх вплив);

 Можливості  (O - opportunities) - аналіз зовнішніх факторів, які безпосередньо не залежать від поведінки  спільноти громади, але які можна розглядати як можливість та після вжиття відповідних заходів,  можуть використовуватися в якості факторів, що сприяють розвитку суспільства;

Загрози  (T - threats) - це тенденції або події в зовнішньому середовищі, які під час відсутності відповідної реакції організації спричиняють значне погіршення стану організації на шляху до виконання своїх планів.

 

SWOT - аналіз РожнівськоїОТГ

Сильні сторони

Слабкі сторони

 • наявність мережі комунальних установ в галузі освіти, культури та медицини
 • розвинуте підприємництво
 • територіальна близькість сіл до центру ОТГ
 • участь ОТГ в  конкурсах проектів та програм розвитку
 • активна громадськість
 • збереження історичних  і культурних традицій в громаді
 • наявність колективів народної самодіяльності
 • наявність видатних вихідців з ОТГ
 • наявність вільних земельних ділянок та комунальної нерухомості
 • наявність АЗС
 • наявність професійних кадрів
 • наявність природних ресурсів
 • критичний стан дорожнього покриття
 • неналежне транспортне сполучення
 • недостатнє матеріально-технічне забезпечення освітніх, культурних та медичних закладів
 • відсутність системи роздільного збору ТПВ
 • відсутність ЦНАПу
 • значні затрати на енергоносії
 • низька якість питної води
 • відсутність інвестиційного паспорту громади та промоційних матеріалів СПД
 • відсутність сільськогосподарських кооперативів
 • відсутня система реалізації залишків с/г продукції в селянських господарствах
 • недостатність фінансових  ресурсів для реалізації  першочергових завдань

Можливості

Загрози

 • залучення проектів МТД та програм транскордонного співробітництва для розвитку і підтримки бізнесу
 • продовження надання державою інфраструктурної субвенції ОТГ
 • залучення коштів обласного фонду навколишнього середовища
 • популяризація історико-культурної спадщини
 • запуск плавального басейну в Рожнівському ліцеї як бази для тренувань та проведення змагань по плаванню
 • розвиток альтернативної відновлювальної енергетики
 • будівництво сокопереробного та молокопереробного заводів

 

 

 

 

 • продовження військових дій на сході країни
 • поглиблення кризи в Україні 
 • зміна внутрішньополітичної ситуації в країні
 • зміни чинного законодавства щодо погіршення рівня самодостатності бюджету ОТГ
 • недостатність кваліфікованої робочої сили
 • природне скорочення населення
 • стихійні лиха  та кліматичні зміни
 • подальше підвищення цін на енергоносії
 • нестабільність національної валюти та інфляція
 • високі процентні ставки при отриманні кредитів для бізнесу та  розвитку підприємництва
 • стихійна вирубка лісу

 

На основі проведеного SWOT-аналізу можна визначити ключові проблеми розвитку ОТГ, які потребують вирішення.

 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ РОЖНІВСЬКОЇ  ОТГ,

ЩО ПОТРЕБУЮТЬ НЕВІДКЛАДНОГО ВИРІШЕННЯ

 • капітальний ремонт доріг;
 • наповнення місцевого бюджету;
 • створення нових робочих місць;
 • залучення інвестицій в економіку об’єднаної  громади;
 • благоустрій населених пунктів ОТГ;
 • розбудова   та   модернізація  соціальної та виробничої   інфраструктури;
 • енергоефективність та енергозбереження;
 • ефективне використання землі;
 • поводження з ТПВ.

 

 

 

3. МЕТА, СТРАТЕГІЧНІ, ОПЕРАЦІЙНІ ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПЛАНУ                  СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РОЖНІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Ціллю та пріоритетами розроблення Плану соціально-економічного розвитку громади - є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку Рожнівської об’єднаної територіальної громади, забезпечення соціальної та економічної  єдності, створення необхідних умов для планомірного і послідовного наближення рівня життя мешканців громади до європейських стандартів за  рахунок збалансованого використання внутрішнього і зовнішнього потенціалу та збереження унікальних духовних і культурних традицій.

Для досягнення мети Плану було визначено стратегічні, операційні цілі, а також завдання, необхідні для досягнення соціально-економічного розвитку громади.

 3.1. Цілі та пріоритети розвитку Рожнівської ОТГ.

До основних стратегічних цілей розвитку Рожнівської ОТГ можна віднести:

1) Розвиток населених пунктів громади;

2) Якість життя людини – найголовніше завдання;

3) Стійке економічне зростання Рожнівської ОТГ.

Дані цілі узагальнюють всі першочергові потреби розвитку сільської громади та є орієнтирами розвитку не тільки на короткостроковий період, а й на довгострокову перспективу.

Досягнення намічених цілей дозволить створити умови для економічного та соціального розвитку громади в цілому та всіх її складових. Нестабільність економічної системи є актуальною проблемою для всієї України. Але для сільських територій дане питання стоїть особливо гостро через відсутність механізмів диверсифікації можливих ризиків. Сільські мешканці мають менший вибір з працевлаштування, менший рівень доходів, значно нижчий рівень доступності фінансово-кредитних ресурсів та ряд інших недоліків.

Для стійкого економічного зростання громади необхідно:

- створити умови для розвитку малого та середнього підприємництва у всіх сферах економіки;

- забезпечити енергетичну безпеку підприємств, установ та організацій, домогосподарств;

- створити умови для розвитку сільськогосподарської галузі;

- вжити заходи для підвищення рівня зайнятості населення;

Якість життя на селі за останні десятиліття значно знизилася в порівняння з якістю життя міського населення. Сюди можна віднести і занепад медичної галузі, через відсутність кваліфікованих кадрів, що не бажають працювати в селі, відсутність умов для розвитку фізичної культури, недоступність цілого ряду соціальних послуг (кінотеатри, прокати техніки, заклади громадського харчування та заклади для сімейного дозвілля, мережі супермаркетів з нижчим рівнем цін, т.д., нижчий рівень доступності до мережі ІНТЕРНЕТ).

Для забезпечення високого рівня життя населення мешканців громади потрібно виконати наступні пункти:

- підвищити екологічну безпеку та створити умови для збереження навколишнього середовища;

- сприяти популяризації здорового способу життя мешканців громади;

- забезпечити розвиток культурного та духовного середовища для гармонійного розвитку людини;

- заохочувати населення до підвищення соціальної активності та свідомості;

         3.2. Пріоритетні напрямки розвитку громади на 2018 рік.

         Всі визначені стратегічні цілі є досить значними для розвитку Рожнівської ОТГ, але для більш чіткого бачення необхідно виокремити основні пріоритетні напрямки розвитку громади на 2018 рік. До них можна віднести:

         1. Ремонт стратегічно-важливих доріг громади.

         2. Розбудова та зміцнення матеріально-технічної бази шкіл для забезпечення високого рівня надання освітніх послуг.

         3. Вдосконалення ефективної системи первинної медико-санітарної допомоги.

         4. Забезпечення ефективної роботи КП «Рожнівське сільське комунальне господарство» для обслуговування потреб всіх населених пунктів громади, а саме придбання спецтехніки для покращення благоустрою території, поточних ремонтів доріг, та ін.

         5. Підвищення рівня соціального обслуговування незахищених та вразливих верств населення.

         6. Створення сучасної системи закладів культури та дозвілля.

3.3. Перелік стратегічних, операційних цілей та завдань громади:

Відповідно до визначених стратегічних цілей розвитку громади варто виокремити конкретні операційні цілі та завдання, що можуть бути виконані в короткостроковому періоді.

 Стратегічні цілі

Операційні цілі

Завдання

 

1. Розвиток населених пунктів громади.

 

1.1. Комплексний розвиток територій в інтересах громади

1.1.1. Розвиток інфраструктури сіл ОТГ

1.1.2. Розробка генеральних планів населених пунктів громади

1.1.3. Реалізація ідей громад

1.1.4. Інвентаризація земельного фонду

1.1.5. Ремонт, реставрація, модернізація, удосконалення об’єктів інфраструктури

 

1.2.Покращення стану дорожнього покриття

1.2.1. Поточний та капітальний ремонт доріг

1.2.2. Ремонт та будівництво мостових переходів

1.3. Покращення технічного стану громадських будівель

 

1.3.1. Капітальний та поточний ремонт адміністративних будинків, з придбанням відповідного інвентаря, офісної та комп’ютерної техніки

1.3.2. Капітальний ремонт адмінбудинку під ЦНАП

1.3.3.Реконструкція, капітальний та поточний ремонт приміщень закладів освіти та охорони здоров’я

1.3.4. Капітальний та поточний ремонт приміщень закладів культури

2. Якість життя людини – найголовніше завдання

2.1. Екологічна безпека та збереження навколишнього природного середовища

2.1.1. Створення ефективної системи управління з ТПВ

2.1.2. Підвищення екологічної культури та рівня екологічної свідомості людей

2.2. Забезпечення здорового способу життя людини

2.2.1. Формування стійкого несприйняття шкідливих звичок

2.2.2. Розвиток системи первинної медицини на території ОТГ

2.2.3. Розвиток інфраструктури для зайняття спортом та фізкультурою

2.3. Розвиток культурного і духовного середовища

2.3.1. Підтримка розвитку культурно-дозвільних закладів

2.3.2. Збереження і розвиток історико-культурної та духовної спадщини

2.3.3. Цільова підтримка населення з особливими соціальними потребами

2.4. Створення ефективної системи самоврядування та соціальної активності населення

2.4.1 Надання якісних соціальних і адміністративних послуг

2.4.2. Підтримка місцевих ініціатив та залучення громадськості до здійснення місцевого самоврядування

3. Стійке економічне зростання Рожнівської ОТГ

3.1.Створення умов для пріоритетного розвитку малого та середнього підприємництва

3.1.1.Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва

3.1.2.Створення, розвиток та просування місцевих брендів

3.1.3.Досягнення економічної стабільності

3.2.Забезпечення енергобезпеки, формування енергоефективного господарства

3.2.1.Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій

3.2.2.Розвиток альтернативної енергетики

3.2.3.Капітальні та поточні ремонти систем опалення

3.3.Розвиток туристичного потенціалу

3.3.1. Розвиток туристичних об’єктів та продуктів

3.3.2. Чистка річок та водойм, укріплення берегів

3.3.3. Облаштування парків та скверів для відпочинку людей

3.3.4. Відновлення та ремонт пам’яток архітектури

3.4.Підвищення рівня зайнятості сільського населення

 

3.4.1.Підтримка фермерства, нетрадиційних видів бізнесу, ремесел

3.4.2.Підтримка громадських ініціатив з розвитку підприємницьких якостей

3.5.Використання відновлювальних джерел енергії та енергозбереження

 

 

3.5.1.Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами

3.5.2.Підтримка проектів енергозбереження та використання відновлювальних джерел енергії

 

 

3.4.Шляхи розв’язання головних проблем розвитку економіки, соціальної сфери та досягнення поставлених цілей і завдань.

 Сучасні умови економічного і соціального розвитку громади потребують практичного застосування широкого спектру різнопланових інструментів державного управління. Одним із найдієвіших інструментів є програмно-цільовий підхід у плануванні та управлінні соціально-економічними процесами, інфраструктурними об’єктами. Адже стимулювання економічного розвитку досягається шляхом установлення тісного взаємозв’язку бюджетних витрат із пріоритетами, поставленими громадою. Особливими складовими програмно-цільового методу у бюджетному процесі є бюджетні програми, відповідальні виконавці, паспорти бюджетних програм та результативні показники. В умовах обмеженості ресурсів першочерговим завданням стає визначення пріоритетних цілей при розподілі бюджетних ресурсів, можливих джерел фінансування та безумовно контроль за їх цільовим та ефективним використанням. І досягнення цих завдань можливе в умовах програмно-цільового методу бюджетного планування. Оцінка та експертиза бюджетних програм є обов’язковим компонентом програмно-цільового методу, а результативні показники засвідчують ефективність та рівень досягнення запланованих заходів. Крім того, в сучасних умовах децентралізації влади та реформи місцевого самоврядування реалізація інвестиційних проектів стала дієвим інструментом місцевого розвитку. І проектна діяльність, як спосіб розвитку творчих умінь та професійних знань, набирає все більше обертів.

 

 

 

 

 

4.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РОЖНІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

№ п/п

Завдання Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2018 рік

1

Капітальний та поточний ремонт місцевих доріг с.Рожнів, с.Хімчин, с.Кобаки.

2

Заміна вікон на енергозберігаючі, утеплення фасадів будівель, ремонт дахів, покращення матеріально-технічної бази закладів освіти, культури, медицини та адмінбудівель

3

Облаштування приміщення ЦНАП Рожнівської об’єднаної територіальної громади.

4

Продовження робіт по виготовленню генерального плану із схемою зонування населених пунктів Рожнівської об’єднаної територіальної громади.

5

Продовження робіт по встановленню вуличного освітлення в населених пунктах Рожнівської об’єднаної територіальної громади.

6

Добудова басейну Рожнівського НВК «Гуцульщина»

7

Закінчення будівництва та встановлення мостів в населених пунктах Рожнівської об’єднаної територіальної громади. 

8

Впровадження енергозберігаючих заходів у закладах освіти, культури, медицини Рожнівської об’єднаної територіальної громади.

9

Виготовлення правоустановчих документів на будівлі комунальної власності громади

10

Встановлення антивандальних майданчиків в населених пунктах Рожнівської об’єднаної територіальної громади та спортивного майданчика з штучним покриттям у с.Рожнів.

11

Проведення благоустрою сіл  Рожнівської об’єднаної територіальної громади та благоустрою кладовищ

12

Капітальні ремонти закладів освіти, культури, медицини Рожнівської об’єднаної територіальної громади.

13

Придбання медичного обладнання в лікарські амбулаторії Рожнівської об’єднаної територіальної громади.

14

Відкриття додаткових груп в ДНЗ Рожнівської об’єднаної територіальної громади.

15

Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво нового ДНЗ в с.Хімчин

16

Списання меліоративних земель в об’єднаній територіальній громаді 

17

Ремонт пам’ятників в населених пунктах Рожнівської об’єднаної територіальної громади.

 

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РОЖНІВСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Обсяги та джерела фінансування завдань та заходів Плану, діючих та перспективних проектів розвитку Рожнівської об’єднаної територіальної громади, у тому числі за рахунок:

Коштів державного бюджету (субвенції з державного бюджету об’єднаним територіальним громадам на розвиток інфраструктури, державного фонду регіонального розвитку ДФРР);

Коштів місцевих бюджетів, у тому числі власних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади.

 

Секретар сільської ради