Україна

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

V сесія сьомого демократичного  скликання

 

 

РІШЕННЯ

від 16 квітня 2018 року                                                                          с.Рожнів                                                                  

        №4-5/2018

 

Про затвердження Статуту

Хімчинського Будинку культури

Рожнівської сільської ради

об’єднаної територіальної громади

 

 

Відповідно до статей 42, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про культуру», подання директора Хімчинського Будинку культури Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади, сесія Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади

 

ВИРІШИЛА

 

  1. Затвердити Статут Хімчинського Будинку культури Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади.
  2. Директору Хімчинського Будинку культури  Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади здійснити реєстрацію Статуту у новій редакції відповідно до чинного законодавства
  3. Контроль за виконання рішення покласти на комісію з питань освіти, культури, молоді і спорту, законності, правопорядку, депутатської та інформаційної діяльності.

 

 

 

      Рожнівський сільський голова                                               

      об’єднаної територіальної громади                                                         С.В.Радиш

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

   Рішенням сесії Рожнівської сільської

                                         ради об’єднаної територіальної

                                         громади Косівського району

                                         Івано-Франківської області

                                         «16»квітня 2018р. № 4-5/2018

 

 

   Голова Рожнівської сільської

                                         ради об’єднаної територіальної

                                         громади Косівського району

                                         Івано-Франківської області

                                         __________________С.В.Радиш

 

 

 

 

СТАТУТ

Хімчинського Будинку культури

Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хімчин-2018 р.

 

1. Загальні положення

1.1.Хімчинський Будинок культури Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади є закладом культури, діяльність якого спрямована на створення, розповсюдження та популяризацію культурних надбань. Будинок культури підпорядковується Рожнівській сільській раді об’єднаної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області (далі-Рожнівської ОТГ)

1.2.Хімчинський Будинок культури Рожнівської сільської  ради об’єднаної ОТГ є неприбутковою бюджетною організацією і в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про культуру”, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями голови Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади, цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у галузі культури.

1.3. Засновником  закладу  Будинку культури  села Хімчин, є Рожнівська сільська рада об’єднаної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області. Засновником здійснює фінансування Будинку культури і його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, обладнання і матеріали. Організовує будівництво і ремонт приміщень та господарське обслуговування.

1.4. Головні функції  Будинку культури – культурно-творча, виховна, пізнавальна, розважальна та методична робота.

1.5. Головними завданнями Хімчинського Будинку культури Рожнівської ОТГ є:

- задоволення культурно - дозвіллєвих потреб населення Рожнівської ОТГ;

- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, аматорського мистецтва, народних художніх промислів;

- створення та організація діяльності клубних формувань(творчих колективів, гуртків, любительських об’єднань, клубів за інтересами);

- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і обдарувань різновікових груп населення;

- підтримка соціально важливих культурних ініціатив.

- вироблення та продовження нових моделей культурного обслуговування громадян.

1.6. Головною метою діяльності Будинку культури Рожнівської ОТГ є задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації дозвілля тощо.

1.7. Головними видами діяльності Будинку культури Рожнівської ОТГ є:

- створення та організація діяльності клубних формувань творчих колективів, гуртків, любительських об’єднань, клубів за інтересами інших клубних формувань.

- організації і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, та інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;

- проведення концертів, інших театрально-видовищних заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців – організація та проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів.

- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі проведення вечорів відпочинку, дискотек, дитячих ранків та інших розважальних програм.

2. Організаційно –правові засади діяльності Будинку культури Рожнівської ОТГ.

2.1. Хімчинський Будинок культури є об’єктом комунальної власності Рожнівської сільської ради  об’єднаної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської  області.

2.2. Будинок культури Рожнівської ОТГ може входити, до складу центру культури та дозвілля, культурно-спортивних, освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних об’єднань засновниками яких є  Рожнівська сільська рада об’єднаної територіальної громади.

 

2.3. Будинок культури Рожнівської ОТГ може створювати культурно-дозвіллєві клубні формування (гуртки, студії, тощо), які матимуть статус структурних підрозділів клубного закладу; створювати філіали, підприємства, структурні підрозділи, представництва, відділення на базі інших закладів культури.

 

2.4. Створення, реорганізація та ліквідація Будинок культури Рожнівської ОТГ здійснюється відповідно до рішення Рожнівської сільської ради  об’єднаної територіальної громади, яке не суперечить  чинному законодавству України.

 

3. Структура та основні принципи діяльності Хімчинського

Будинку культури Рожнівської ОТГ

 

3.1.Структура Хімчинського Будинку культури Рожнівської ОТГ визначається завданнями, напрямами та змістом його діяльності, місцевими умовами й можливостями.

3.2. Хімчинський Будинок культури Рожнівської ОТГ планує свою діяльність відповідно до культурних потреб населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів.

 

3.3. Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва робота в Будинку культури здійснюється диференційовано з використанням різних організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття та інше.

 

3.4. Будинок культури Рожнівської ОТГ може залучати до участі в організаційно-масових заходах дошкільні, позашкільні, загальноосвітні та інші навчальні заклади, а також інші установи та організації незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування.

 

3.5. Будинок культури Рожнівської ОТГ, відповідно до законодавства України має право надавати такі платні послуги:

І. У сфері культурно-просвітницької діяльності:

- заняття в літературно-музичних вітальнях, у гуртках гри на музичних інструментах, співу, акторської майстерності, народного, бального і сучасного естрадного танцю, кіно, фото, образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва;

- навчання у студіях, на курсах, проведення занять у літературно-музичних вітаннях, ігрових кімнатах для дітей та гуртках;

- участь у любительських об'єднаннях та клубах за інтересами, за винятком дитячих та молодіжних колективів;

- проведення культурно-мистецьких заходів: вистав, концертів художньої самодіяльності, театралізованих свят, фестивалів, конкурсів, спортивно-розважальних, оздоровчих, обрядових заходів, презентацій, бенефісів, естрадних шоу;

- демонстрація кіно- відеофільмів, показ слайдо - кінопрограм;

- надання послуг під час проведення презентацій фірм, банків, установ, організацій, тощо;

- демонстрація сучасних моделей одягу;

- проведення танцювальних вечорів, балів, дискотек, вечорів відпочинку;

- розроблення сценаріїв, постановочна робота і проведення заходів за заявками підприємств, установ та організацій;

 

 

ІІ. У сфері інших послуг:

 

- оформлення інтер'єрів, дизайнерського оздоблення виставочних стендів;

- ремонт, настройка і налагодження музичних інструментів, звуко-світло та відеоапаратури;

- ремонт реквізиту і бутафорії, сценічного обладнання, пошиття театральних і концертних костюмів;

- прокат музичних інструментів, інвентарю, звуко-відеотехніки, сценічних костюмів, взуття, театрального реквізиту, платівок, аудіо та відеокасет, електронних носіїв із записами;

- виготовлення фонограм для концертів і вистав, копій звукозапису музичних творів з фонотеки Будинку культури, надання послуг студій звуко і відеозапису;

- надання підприємствам, установам, організаціям, юридичним та фізичним особам в оренду приміщень для проведення мистецьких, культурно-просвітницьких, громадських заходів, презентацій та провадження іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству;

 

3.6. З метою удосконалення культурно дозвіллєвої роботи в Будинку культури Рожнівської ОТГ можуть створюватись громадські ради, комісії та інше.

4. Управління Хімчинського  

Будинку культури Рожнівської ОТГ

 

 

4.1. Керівництво Хімчинського Будиноку культури Рожнівської ОТГ здійснюється директором, що затверджується сесією Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади за поданням голови Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади. Директор  Будинку культури повинен мати середньо-спеціальну або вищу освіту не менше одного року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше трьох років, досвід роботи з комп’ютером.

Директор будинку культури звільняється з посади за розпорядженням голови Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

4.2. Художній керівник, заступники керівника, творчі та інші працівники закладу призначаються на посади і звільняються з посад директором будинку культури з погодженням голови чи заступника Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади, відповідно до чинного законодавства України.

4.3. Директор Будинку культури:

- здійснює керівництво колективом Будинку культури, забезпечує добір кадрів, створює належні умови для підвищення їх фахового рівня;

- забезпечує контроль за виконанням планів, програм, культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової та організаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів та клубних формувань, створює необхідні умови для розвитку народної творчості, культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення;

- представляє заклад у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає перед засновником (власником, правонаступником) за результати діяльності закладу;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників закладу;

- погоджує посадові обов'язки працівників закладу;

- несе відповідальність за виконання покладених на заклад завдань, стан і збереження майна, переданого в оперативне управління Будинку культури.

 

5. Фінансово-господарська діяльність Хімчинського

Будинку культури Рожнівської ОТГ

 

5.1. Фінансово-господарська діяльність Будинку культури Рожнівської ОТГ здійснюється відповідно до законодавства України та цього Статуту.

 

5.2. Фінансування Будинку культури здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень не заборонених законодавством України.

 

5.3. Додатковими джерелами формування коштів Будинку культури є:

- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до законодавства України;

- добровільні грошові внески. Кошти, отримані Будинком культури з додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої Статутом.

 

5.4. Будинок культури у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

-  розвивати власну матеріальну базу;

- користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому Статуту.

 

5.5. Матеріально-технічна база Будинку культури включає приміщення, обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його користуванні.

 

5.6. Приміщення Будинку культури перебуває на балансі Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області.

 

5.7. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в Будинку культури здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

 

5.8. Облік майна, бухгалтерський облік фінансової діяльності Будинку культури веде централізована бухгалтерія апарату  Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади.

 

5.9. Земельна ділянка, на якій розташований Будинок культури, що є в комунальній власності, передається йому у безоплатне користування відповідно до земельного законодавства.

 

5.10. Збитки, завдані закладу в результаті порушення його майнових прав фізичними та юридичними особами і державними органами, відшкодовуються закладу добровільно або за рішенням суду.

 

6. Припинення діяльності Хімчинського Будинку культури Рожнівської ОТГ.

 

6.1. Припинення діяльності Будинку культури здійснюється:

-    за рішенням засновника;

- за рішенням суду, якщо діяльність закладу суперечить чинному законодавству, меті його створення та Статуту;

-    у зв'язку з ліквідацією засновника.

-    у зв’язку з створенням іншого закладу культури та дозвілля.

 

7. Внесення змін та доповнень до Статуту

 

7.1. Зміни та доповнення до Статуту Хімчинського Будинку культури Рожнівської ОТГ приймаються засновником.

 

7.2. Цей Статут і всі зміни до нього затверджуються рішенням сесії та головою Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області.

 

7.3. Рішення про припинення діяльності, реорганізація або закриття закладу затверджується рішенням сесії та головою Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області.

 

7.4. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватися чинним законодавством України.