РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І сесія сьомого демократичного  скликання

 

 

РІШЕННЯ

від 25 грудня 2017 року                                                                    с.Рожнів

4-2/2017

 

Про бюджет Рожнівської сільської ради

об’єднаної територіальної

громади  на 2018  рік

 

 

Рожнівська сільська рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

 1. Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2018 рік у сумі  52974500  грн.

Обсяг  доходів загального фонду  бюджету визначити у сумі 52520000грн. та спеціального фонду бюджету в сумі 454500 грн. (додаток №1).

                 

 2. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на  2018 рік у сумі 52974500 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у  сумі 52460000 грн. та видатків спеціального фонду бюджету в сумі  514500 грн. (додаток № 2)  .

 

3. Установити профіцит сільського бюджету у сумі 60000 грн., в тому числі:

 загального фонду сільського бюджету у сумі 60000 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 

4. Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі  60000 грн., джерелом покриття якого визначити:

- надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 60000 грн. ( співфінансування на програми переможців  восьмого обласного конкурсу  проектів та програм розвитку місцевого самоврядування «Створення підприємства з переробки сільськогосподарської продукції (молоко)».

 

5.Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів  сільського бюджету  у сумі  1000 грн.

 

6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2018 рік:

-освітня субвенція в сумі 23412700 грн.

-медична субвенція в сумі  8152200 грн.

- інша субвенція (41035000) в сумі 400000грн. ( співфінансування на програми переможців  восьмого обласного конкурсу  проектів та програм розвитку місцевого самоврядування «Створення підприємства з переробки сільськогосподарської продукції (молоко)», в тому числі кошти обласного бюджету 300000грн., кошти районного бюджету 100000грн.

-базова дотація в сумі 10307200 грн.

-додаткова дотація в сумі 3881300 грн.

 

  7. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 3), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

 

 8. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- заробітна плата  - КЕКВ 2111

- нарахування на оплату праці – КЕКВ 2120

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – КЕКВ 2220

- забезпечення продуктами харчування – КЕКВ 2230

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв КЕКВ 2270

- інші виплати населенню – КЕКВ 2730

   

  9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 10.У процесі виконання сільського бюджету дозволити бюджетній комісії сільської ради у виняткових випадках за обґрунтованим поданням розпорядників коштів здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах сільського бюджету.

 

             11.Відповідно до ст.43 та ст.73 Бюджетного Кодексу України надати право Рожнівській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

      - позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

        - середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на умовах їх покриття цими коштами.

 

 12.  Додатки № 1-3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

 

Рожнівський сільський голова

об’єднаної територіальної громади                                  С.В.Радиш