Україна

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІ сесія сьомого демократичного  скликання

 

РІШЕННЯ

від 26 червня 2018 року                                                                      с.Рожнів

№ 12-6/2018

 

Про регіональну  цільову програму

«Підтримки малого та середнього

підприємництва в Рожнівській

об’єднаній територіальній громаді

на 2018-2020 роки»

 

Заслухавши та обговоривши регіональну цільову програму «Підтримки малого та середнього підприємництва в Рожнівській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки», відповідно до статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади

 

вирішила:

 

            1.  Затвердити регіональну цільову програму “Підтримки малого та середнього підприємництва в Рожнівській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки»  (Додаток 1).

  2. Встановити, що бюджетні призначення для реалізації заходів регіональної цільової програми на кожен рік передбачаються щорічно при формуванні сільського бюджету і затверджуються рішенням сільської ради об’єднаної територіальної громади про бюджет на відповідний бюджетний період.

            3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову сільської ради об”єднаної територіальної громади  Сергія Радиша

 

 

Голова Рожнівської сільської ради

об’єднаної  територіальної  громади                                        Сергій Радиш

 

 

 

 

 

                                                                  Додаток 1

                                                            до рішення Рожнівської сільської ради

                                                       об’єднаної територіальної громади

                                     від 26 червня 2018 року                                                                                                                                                            

               №12-6/2018

 

Регіональна цільова програма

«Підтримки малого та середнього підприємництва в Рожнівській об’єднаній територіальній громаді

на 2018-2020 роки»

 

 

 

 

Замовники Програми:                                 Рожнівська сільська рада           

                                                                         об”єднаної територіальної

                                                                         громади

 

 

Керівники Програми:

Голова сільської ради ОТГ                        Сергій Радиш 

 

 

 

Секретар виконкому Рожнівської

сільської ради ОТГ                                    Олександра Захарук

 

         

                 

                           

 ПОГОДЖЕНО

 

 

Начальник відділу фінансів

сільської ради ОТГ                                      Ольга Грабчук

             

 

 

 

 

             

                                              

 

 

 

 

ПАСПОРТ

 

регіональної цільової програми

«Підтримки малого та середнього підприємництва в Рожнівській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки»

 

 1. Ініціатори розроблення Програми (замовники): Рожнівська сільська рада об”єднаної територіальної громади 

 

 1. Розробники Програми: Рожнівська сільська рада об”єднаної територіальної громади.
 2. Терміни реалізації Програми: 2018-2020 роки.

 

 1. Етапи фінансування Програми: щорічно.

 

 1. Обсяги фінансування Програми: відповідно до бюджетних призначень.

 

Роки

 

Обсяги фінансування

Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

Сільський бюджет

інші джерела

2018 - 2020

219,0

219,0

 

в т.ч.

 

 

 

2018

78,0

78,0

 

2019

73,0

73,0

 

2020

68,0

68,0

 

 

6 Очікувані результати виконання програми:

 

- створення нових робочих місць, залучення суб’єктів підприємництва для зменшення рівня безробіття;

- розширення інфраструктури підтримки підприємництва;

- фінансово-кредитна підтримка;

- ресурсне забезпечення;

- сприяння створенню і розвитку кадрового потенціалу малих підприємств;

 

 1. Термін проведення звітності: щорічно
 2. Контроль покладено на підприємницьку комісію

 

 

Керівники Програми:

Голова сільської ради ОТГ                                          Сергій Радиш 

 

 

Секретар виконкому Рожнівської

сільської ради ОТГ                                                       Олександра Захарук

 

Характеристика програми підтримки малого підприємництва

в Рожнівській сільській раді ОТГ на 2018-2020 роки.

 

 

1.

Загальна характеристика регіону:

 • Площа території (га.)                                                                9040
 • Кількість населення ( чол.)                                                      11855
 • Специфіка                                              виготовлення виробів з пластмаси, народні промисли, лісопереробка, торгівля.
 • Перелік територій, на яких введено:
 • спеціальний торговий патент                                                          немає
 • спеціальний режим інвестування                                                    немає

2.

Дата та номер рішення, яким затверджено програму

Рішення   сільської ОТГ ради від 26.06.2018  №______

3.

Головний

розробник програми

Співрозробники:

Рожнівська сільська рада ОТГ

 

 1. Районний центр зайнятості.
 2. Відділ комунального майна  громади.

3. Відділ проектної, інвестиційної та підприємницької діяльності Рожнівської ОТГ

4.

Мета і перелік пріоритетних

завдань Програми

Мета: Активізація підприємницької діяльності та забезпечення зайнятості  населення шляхом заохочення громадян до ведення бізнесу.

Пріоритетними завданнями Програми є:

 • посилення конструктивного діалогу  з громадськими об'єднаннями підприємців  при прийнятті регуляторних актів, що впливають  на господарську діяльність, запровадження моніторингу дії регуляторних актів;
 • розширення інфраструктури підтримки підприємництва;
 • залучення до підприємницької діяльності  незайнятого населення та стимулювання створення нових робочих місць;
 • підвищення  ефективності діяльності дозвільних органів;
 • активізація фінансово-кредитної підтримки  суб’єктів малого та середнього підприємництва;

-  сприяння створенню і розвитку кадрового потенціалу малих підприємств.

5.

Терміни і етапи реалізації Програми

2018-2020 роки

6.

Перелік розділів програми

Виконавці

Впорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

(Рожнівська сільська рада ОТГ, старостинські округи, структурні підрозділи Рожнівської ОТГ, центр надання адміністративних послуг ОТГ).

 

 

Фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва

(Районний центр зайнятості, регіональний фонд підтримки підприємництва в Івано-Франківській області, кредитні спілки та банківські установи).

Ресурсне та інформаційне забезпечення малого підприємництва

(Рожнівська ОТГ, районний часопис «Гуцульський край», районний центр зайнятості, громадські організації підприємців).

Сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого підприємництва

(структурні підрозділи ОТГ, громадські організації підприємців).

 Інноваційні проекти та пілотні програми

(Структурні підрозділи ОТГ, центр громадських ініціатив, районний центр зайнятості населення, українсько-канадське СП "МБЕРІФ-бізнес-центр", громадські об’єднання підприємців, експерти міжнародних програм технічної допомоги).

7.

Вартість програми, тис.грн.

Згідно бюджетних призначень

8.

Основні джерела фінансування

Сільський бюджет, кошти підприємців, Регіонального фонду підтримки підприємництва, Фонду загальнообов’язкового державного  соціального страхування на випадок безробіття та інші джерела не заборонені чинним законодавством

9.

Система організації контролю за виконанням Програми

Контроль за ходом реалізації Програми здійснюється щорічно засіданнях сесії ОТГ.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стан і аналіз  розвитку малого та середнього підприємництва в Рожнівській сільській раді об’єднаної

територіальної громади. Очікувані результати від впровадження Програми.

Актуальним питанням сьогодення є становлення та розвиток малого і середнього підприємництва в Громаді, тому що саме цей сектор економіки стимулює конкуренцію, сприяє послабленню монополізму, впливає на якісну характеристику валового внутрішнього продукту, характеризується раціональними формами управління, забезпечує більш швидку реалізацію інновацій.

Розвиток малого і середнього підприємництва вкрай необхідний , тому потребує підтримки, як на державному, так і на місцевому рівні. У зв’язку з цим надзвичайно важливим є прийняття «Підтримки малого та середнього підприємництва в Рожнівській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки»

Станом на 01.06.2018 року в Рожнівській ОТГ зареєстровано 396 суб”єктів господарської діяльності.

З них: 289 в с. Рожнів., 51 в с. Кобаки, 56 в с Хімчин. (Виробництво – 90 ос., торгівля -90 ос., послуги -210 ос., інше - 6 )

В громаді ведуть діяльність підприємства із переробки парафіну – ПП «Юніор», в сфері будівництва ТзОВ «Рожнівський сількомунгосп», в сфері енергетики МП «ЕКО» пилорами, деревообробні цехи, фермери.

Для створення  сприятливих умов для розвитку підприємництва, спрощення державної реєстрації в громаді буде створено центр з надання адміністративних послуг, основна мета якого – упорядкування дозвільних процедур, необхідних для відкриття об’єктів бізнесу та здійснення господарської діяльності, скорочення витрат часу суб’єктами господарювання на отримання документів дозвільного характеру шляхом організації роботи видачі дозволів, довідок, погоджень за принципом «єдиного вікна».

  Непересічне значення для становлення та динамічного розвитку малого та середнього бізнесу є формування інфраструктури його підтримки. В громаді іде процес створення ради підприємців при голові ОТГ.

        З метою надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого бізнесу діє Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області, який виступає кредитором для СПД.

         Питання розвитку підприємництва, розширення ринкової інфраструктури та створення партнерських відносин  між підприємцями і владою знаходиться на постійному контролі в громаді. Так створюється Ради підприємців при голові що дозволить враховувати інтереси підприємницьких кіл громади вже на етапі підготовки та прийняття управлінських рішень.

З метою заохочення до підприємницької діяльності на веб-сайті Рожнівської ОТГ розміщено електронний реєстр вільних земельних ділянок та виробничих площ, які пропонуються для продажу чи оренди.

Водночас, залишаються проблеми, які сповільнюють розвиток підприємництва, а саме:

 • незначна кількість об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва в громаді;
 • брак кваліфікованих кадрів;
 • недостатнє виділення коштів на підтримку підприємництва;
 • слабка матеріально-технічна база малих підприємств;
 • низький рівень впровадження інноваційної продукції та технологій;
 • недостатнє залучення інвестицій та впровадження прогресивних технологій.

Враховуючи підсумки реалізації програми Підтримки малого та середнього підприємництва в Рожнівській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки, відповідно до вимог законів України “Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні”, “Про розвиток та державну підтримку малого  і середнього підприємництва в Україні”.

   Пріоритетними завданнями Програми є: здійснення  комплексу заходів щодо забезпечення публічності та безпосереднього впливу громадськості при прийнятті регуляторних актів, підвищення якості надання адміністративних  послуг, підвищення рівня поінформованості суб'єктів підприємницької діяльності, фінансової підтримки суб'єктів підприємницької діяльності, підвищення освітнього  рівня управлінських кадрів для сфери підприємництва, тощо. 

Заходи  програми підтримки малого та середнього підприємництва в

Рожнівській об’єднаній територіальній громаді на 2018-2020 роки»

 

№ п/п

Пріоритетні завдання

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерела

фінансування

Вартість, тис.грн.

 

І. Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності

 

1. У сфері регуляторної політики

 1.  

Недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів та прийняття регуляторних актів у сфері господарської діяльності

Щорічно до 15 грудня 2018-2020рр.

Структурні підрозділи ОТГ, громадські об'єднання підприємців

-

-

 1.  

Забезпечення публічності та безпосереднього впливу громадськості при прийнятті регуляторних актів

Організаційне та інформаційне забезпечення роботи  ради  підприємців, залучення до підготовки проектів регуляторних актів, відстеження їх результативності

2018-2020рр.

Відділ проектної, інвестиційної та підприємницької діяльності

Рожнівської ОТГ

-

-

 

2. У сфері надання адміністративних послуг

1.

Оптимізація надання адміністративних послуг

Запровадження у центрі надання адміністративних послуг електронного обміну інформацією документообігу

2018-2019рр.

Рожнівська сільська рада ОТГ

Місцевий бюджет

2018 р.- 10,0

2019 р.–5,0

2.

Підвищення рівня поінформованості суб'єктів підприємницької діяльності

Проведення конференцій, нарад, круглих столів та семінарів з питань покращення бізнес-середовища та якості надання адміністративних послуг за участю підприємців та громадських організацій

2018-2020рр.

Рожнівська сільська рада ОТГ,

 громадські об'єднання підприємців

Місцевий бюджет

2018 р.–1,0

2019 р.–1,0

2020 р –1,0

3.

Забезпечення доступу до інформації

Видання інформаційних вісників, довідників, інформування суб'єктів малого і середнього підприємництва про діяльність центру надання адміністративних послуг, роз'яснення порядку видачі документів дозвільного характеру

2018-2020рр.

Рожнівська сільська рада ОТГ

Місцевий бюджет

2018 р.–2,0

2019 р.–2,0

2020 р –2,0

ІІ. Фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва

1.

Фінансова

під­тримка суб'єктів підприємницької діяльності

Укладення угод з Регіональним фондом підтримки підприємництва для кредитування суб'єктів підприємницької діяльності на умовах співфінансування

2018-2020рр.

Рожнівська сільська рада ОТГ

-

-

2.

Фінансова

під­тримка суб'єктів підприємницької діяльності

Надання кредитів суб’єктам малого підприємництва, які працюють в пріоритетних галузях економіки громади

2018-2020рр.

Рожнівська сільська рада ОТГ,

Регіональний фонд підтримки підприємництва по Івано-Франківській області

Місцевий бюджет

2018 р.–20,0

2019 р.–20,0

2020 р –20,0

3.

Забезпечення доступу підприємців до кредитних ресурсів банків

Часткова компенсація відсотків за кредитами, отриманими суб'єктами малого підприємництва в банківських установах

2018-2020рр.

Рожнівська сільська рада ОТГ,

Регіональний фонд підтримки підприємництва Івано-Франківській по області

Місцевий бюджет

2018 р.–20,0

2019 р.–20,0

2020 р –20,0

4.

Фінансова підтримка підприємницької ініціативи громадян

Забезпечення надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності

2018-2020рр.

Районний центр зайнятості

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

У межах кошторисних призначень

5.

Фінансова підтримка створення  суб'єктами  малого і середнього  підприємництва нових  робочих  місць

Здійснення щомісячної  компенсації суб'єктам малого підприємництва  фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштованих безробітних громадян на нові робочі місця

2018-2020рр.

Районний центр зайнятості

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

У межах кошторисних призначень

ІІІ. Ресурсне та інформаційне забезпечення малого підприємництва

1.

Забезпечення конкуренції на ринку державних і регіональних замовлень

Залучення суб'єктів малого та середнього бізнесу до виконання державних і регіональних замовлень за рахунок бюджетних коштів

2018-2020рр.

Рожнівська сільська рада ОТГ

Місцевий бюджет

У межах кошторисних призначень

2.

Промоція продукції суб'єктів підприємницької діяльності області

Створення ряду відео сюжетів, медійної продукції, каталогів, буклетів різними мовами про підприємців та продукцію яка виробляється на території громади.

Залучення суб’єктів підприємницької діяльності до участі в загальнодержавних, обласних, регіональних виставках-продажах та презентаціях місцевих товаровиробників

2018-2020рр.

Рожнівська сільська рада ОТГ

Місцевий бюджет

2018 р.–5,0

2019 р.–5,0

2020 р –5,0

3.

Створення, виготовлення та поширення інформаційної продукції про вільні виробничі площі та земельні ділянки

Створення рекламно-інформаційних роликів, каталогів, тощо про вільні виробничі площі та земельні ділянки на території громади з метою залучення інвестицій.

2018-2020рр

Рожнівська сільська рада ОТГ

Місцевий бюджет

2018 р.–5,0

2019 р.–5,0

2020 р –5,0

4.

Популяризація підприємницької діяльності як засобу реалізації особистості та досягнення фінансової незалежності

Організація  та проведення "Ярмарків вакансій", "Днів відкритих дверей центру зайнятості для підприємців"  для незайнятого населення та підприємців

2018-2020рр.

Районний центр зайнятості

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

У межах кошторисних призначень

5.

Популяризація підприємницької діяльності як засобу реалізації особистості та досягнення фінансової незалежності

Проведення для безробітних семінарів на тему: "Як розпочати власний бізнес", "Від бізнес-ідеї до власної справи", "Ефективне ведення сільського господарства"

2018-2020рр.

Районний центр зайнятості

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

У межах кошторисних призначень

6.

Сприяння розвитку малого бізнесу

Професійне навчання зареєстрованих безробітних  на замовлення суб’єктів малого і середнього підприємництва

2018-2020рр.

Районний центр зайнятості

Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

У межах кошторисних призначень

7.

Залучення молоді до підприємницької діяльності

Проведення конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді (оргвитрати на проведення конкурсу, нагородження переможців конкурсу)

2018-2020рр.

Рожнівська сільська рада ОТГ

Місцевий бюджет

2018 р.–5,0

2019 р.–5,0

2020 р –5,0

8.

Створення сприятливого іміджу підприємництва

Організація відзначення Дня підприємця в громаді

Серпень-вересень 2018-2020рр.

Рожнівська сільська рада ОТГ

Місцевий бюджет

2018 р.–5,0

2019 р.–5,0

2020 р –5,0

9.

Налагодження ділових стосунків із зарубіжними партнерами, стимулювання експортних можливостей малого бізнесу

Організація зустрічей підприємців регіону з представниками ділових кіл ближнього та дальнього зарубіжжя

2018-2020рр.

Рожнівська сільська рада ОТГ

Місцевий бюджет

2018 р.–5,0

2019 р.–5,0

2020 р –5,0

10.

Забезпечення участі суб'єктів малого підприємництва у виставках, ярмарках, тощо

Організація місцевих і регіональних виставок-ярмарків, конкурсів

2018-2020рр.

Рожнівська сільська рада ОТГ

Місцевий бюджет

2018 р.–5,0

2019 р.–5,0

2020 р –5,0

IV. Сприяння розвитку інфраструктури підтримки малого підприємництва

1.

Підтримка підприємств, які працюють у сфері виробництва та надання послуг

Надання пільг з орендної плати підприємцям, які працюють у сфері виробництва та надання послуг

2018-2020рр.

Рожнівська сільська рада ОТГ

Місцевий бюджет

У межах виділених коштів

V. Цільові проекти та підпрограми

1.

Участь у програмах транскордонного співробітництва

Розробка та реалізація проектів транскордонного співробітництва

2018-2020рр.

Рожнівська сільська рада ОТГ

Місцевий бюджет

У межах виділених коштів

2.

Формування інфраструктури підтримки підприємництва

Стимулювання вирощування екологічно чистої продукції

2018-2020рр.

Рожнівська сільська рада ОТГ,

 громадські об'єднання підприємців

Місцевий бюджет

2018 р.–15,0

2019 р.–15,0

2020 р –15,0

3.

Формування інфраструктури підтримки підприємництва

Розширення інфраструктури аграрного ринку шляхом відкриття в  громаді мережі оптово-продовольчих, оптово-плодоовочевих ринків, в кожному селі приймального і заготівельного пункту по заготівлі лишків сільськогосподарської продукції

2018-2020рр.

Рожнівська сільська рада ОТГ,

 громадські об'єднання підприємців

Місцевий бюджет

2018 р.–15,0

2019 р.–15,0

2020 р –15,0

 

 

Голова Рожнівської сільської ради

об’єднаної територіальної громади                                                                                                                                                                                      Сергій Радиш