Україна

РОЖНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІІІ сесія сьомого демократичного  скликання

 

 

РІШЕННЯ

від 30 січня 2018 року                                                                    с. Рожнів

         5-3 /2018

 

Про програму підтримки сімей загиблих і

постраждалих під час масових акцій громадянського

протесту в період з 21 листопада 2013 року по

21 лютого 2014 року, учасників бойових дій,

осіб, які перебувають чи перебували у складі

добровольчих формувань, що  утворились

для захисту незалежності, суверенітету та

територіальної цілісності України та інших громадян,

які залучалися і брали безпосередню участь в

антитерористичній операції в районах її

проведення  на 2018-2020 роки

 

        З метою соціального захисту та матеріальної підтримки сімей загиблих і

постраждалих під час масових акцій громадянського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що  утворились для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення, керуючись Законом України ”Про місцеве самоврядування в Україні” Рожнівська сільська рада об’єднаної територіальної громади

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Програму підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадянського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій,осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що  утворились для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення  на 2018-2020 роки, що додається.

2. Виконкому сільської ради забезпечити виконання Програми та інформувати про її виконання за підсумками року.

3. Контроль покласти на постійні комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Розвадовський Микола Петрович) та постійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту (Микитюк Дмитро Михайлович).

 

 

 

        Рожнівський сільський голова

        об’єднаної територіальної громади                                                С.В.Радиш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням сесії Рожнівської сільської ради об’єднанноїтериторіальної громади

від 30 січня 2018 року

  • 5-3 /2018

 

П Р О Г Р А М А

підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадянського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що  утворились для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення  на 2018-2020 роки

 

 

Замовники Програми:                                                Рожнівська сільська рада об’єднаної територіальної громади
        

 

Керівники Програми:

 

Заступник  сільського голови
об’єднаної територіальної громади                                Мирослав Погрибенник

 

 

Голова постійної комісії з питань

бюджету, фінансів, соціально-

економічного розвитку та інвестицій                          Микола Розвадовський

 

 

Голова  комісію з питань охорони

здоров’я та соціального захисту                                      Дмитро Микитюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт програми

програму підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадянського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворились для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення  на 2018-2020 роки

 

 

1. Ініціатори розроблення Програми (замовники): голова Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади

 

2. Розробники Програми: Рожнівська сільська рада об’єднаної територіальної громади

 

3. Терміни реалізації Програми: 2018-2020 роки.

 

4. Етапи фінансування Програми: щорічно в межах видатків.

 

5. Обсяги фінансування Програми:

 

Роки

Обсяги фінансування, тис. грн.

Всього

в т.ч. за джерелами фінансування

Місцевий бюджет

інші
джерела

2018-2020

150,0

150,0

 

в т.ч.

 

 

 

2018

50,0

50,0

 

2019

50,0

50,0

 

2020

50,0

50,0

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, може змінюватися шляхом внесення відповідних змін до сільського бюджету впродовж терміну дії Програми.

 

 

6. Очікувані результати виконання програми:

 

         Реалізація державної політики у сфері підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадянського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що  утворились для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення  на 2018-2020 роки

 

7. Термін проведення звітності: щорічно.

 

І.Сучасний стан проблеми

 

В умовах соціально-політичної нестабільності та перебігу останніх воєнно-політичних подій значна частина населення України виступила учасником збройних протистоянь з метою забезпечення Конституційного ладу, демократизації влади та утвердження Європейських цінностей в державі.

Окремі жителі Рожнівської об’єднаної територіальної громади приймали участь у період проведення Антитерористичної операції (далі – АТО) в східних областях України, забезпечуючи єдність і незалежність держави та безпеку мирних жителів Донецької та Луганської областей.

Більшість військовослужбовців та працівників правоохоронних органів – це молоді, амбітні, життєрадісні люди, що в ім’я Батьківщини та майбутнього добробуту своїх близьких і всього населення України жертвували своїм життям та здоров’ям. Тому, для встановлення авторитетності державного устрою влади, формування системи європейських цінностей та підтвердження суспільної поваги й шани, виникає необхідність затвердження відповідної Програми, як фактора реалізації ідеалів тих, хто приймав участь і постраждав під час масових акцій громадського протесту, військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, а також членів добровольчих загонів в АТО.

 

ІІ. Мета та основні завдання Програми

 

Метою Програми є визнання та належна оцінка проявленого героїзму загиблих та постраждалих під час боротьби за демократичні цінності, свободу і незалежність держави у протистоянні з диктатурою і тероризмом шляхом надання фінансової допомоги та підвищення соціальних стандартів для сімей загиблих Героїв Небесної Сотні, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів та членів добровольчих загонів, які є учасниками бойових дій в АТО.

Основні завдання Програми сприяти всебічному наданню допомоги сім’ям постраждалих і загиблих під час масових акцій громадського протесту, що відбулися в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів та членів добровольчих загонів, які брали участь у проведенні АТО, покращення рівня їхнього життя, покращенню матеріально-побутового, соціально-психологічного мікроклімату в родинах шляхом впровадження додаткових соціальних гарантій та адресних допомог.

Для цього необхідно:

-   запровадити єдиний реєстр осіб та облік одержувачів послуг та допомог, наданих з бюджетів всіх рівнів та інших джерел фінансування;

-  запровадити системний моніторинг якості надання всіх видів послуг;

-   створити усі необхідні умови для безперешкодного доступу громадян до інформації щодо виконання Програми.

 

ІІІ. Фінансове забезпечення

 

Фінансування Програми буде здійснюватися в межах видатків, передбачених в сільському бюджеті, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

 

 

№ з/п

Назва заходів

Сума,  грн.. на 2018-2020 роки

Джерело видатків

1

Матеріальна допомога учасникам бойових дій АТО та членам їх сімей.

45000

місцевий бюджет, спонсорські надходження та інших джерела, не заборонені законом.

2

Забезпечення мобілізованих в зону проведення АТО спеціальним одягом, взуттям, предметами гігієни.

45000

місцевий бюджет, спонсорські надходження та інших джерела, не заборонені законом.

3

Матеріальна допомога сім’ям на поховання  загиблих учасників бойових дій АТО.

30000

місцевий бюджет, спонсорські надходження та інших джерела, не заборонені законом.

4

Інше, не передбачене в п.1-4

30000

місцевий бюджет, спонсорські надходження та інших джерела, не заборонені законом.

 

Разом

150000

 

 

 

 

IV. Очікувані результати

 

Виконання визначених Програмою заходів  поліпшить соціальний захист сімей загиблих (постраждалих) під час масових акцій громадського протесту, військовослужбовців і працівників правоохоронних органів та членів добровольчих загонів, які брали участь в АТО, а також дасть можливість таким сім’ям отримати підтримку щодо якісного медичного обслуговування, надання матеріальної допомоги, безкоштовного харчування дітей учасників АТО, вирішення інших соціально-побутових питань.

 

V. Координація та контроль за виконанням Програми

 

Координація роботи з виконання Програми покладається на виконавчий комітет сільської ради.

 Контроль покладається на постійні комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій (Розвадовський Микола Петрович) та постійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту (Микитюк Дмитро Михайлович)..

 

 

 

Секретар сільської ради                                                  Олександра Захарук