Рожнівська сільська рада об’єднаної територіальної громади оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста у відділ фінансів Рожнівської сільської ради об’єднаної у громади.

 

Вимоги до кандидатів на по­саду: освіта відповідного профе­сійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше одного року або стаж робо­ти за фахом в інших сферах - не менше двох років, досвід роботи з комп'ютером.

Документи для участі у кон­курсі:

  •  заява про участь у конкурсі;
  •  заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
  •  дві фотографії розміром 4x6 см;
  •  копії документів про освіту, підвищення рівня кваліфікації, присвоєння вченого звання, на­укового ступеня;
  •  декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за фор­мою, передбаченою ЗУ «Про заса­ди запобігання і протидії корупції»;
  •  копія документа, який посвід­чує особу;
  •  копія військового квитка (для військовозобов’язаних).

 

Для довідок і подання доку­ментів для участі у проходженні конкурсу на заміщення вакантних посад звертатися в Рожнівську сільську раду, за адресою: с. Рож­нів, вул.Героїв Небесної Сотні, буд. 26, тел.: 2-62-22;(096) 3674948.

Термін подання документів - 30 календарних днів від дня ого­лошення про проведення конкур­су, останній день подання документів 21.02.2019 року.

 

Фото без опису