Працівниками відділу освіти регулярно ведеться й виконується великий обсяг роботи, а саме:
- з 13 червня 2018 року по 11.03.2020 року опрацьовано 8 919 вхідних листів,
надіслано за цей період 6 469 листів;
- видано у 2018 році – 465 листів, 48 розпоряджень,
2019 році – 845 листів, 66 розпоряджень,
2020 році – 359 листів, 89 розпоряджень,
а також 69 проектів розпоряджень з кадрових та загальних питань;
- здійснюється керівництво і моніторинг щодо дотримання Державних стандартів освіти, науково-методичне керівництво закладами освіти, аналіз стану освіти, навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення;
- організовується нормативно-правове забезпечення загальної середньої, дошкільної, позашкільної  освіти в територіальній громаді;
- забезпечується виконання рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань, що віднесені до компетенції відділу освіти;
- готуються проекти рішень про закріплення за закладами  освіти території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку;
- вивчаються потреби та вносяться пропозиції про організацію навчання дітей з особливими освітніми проблемами;
- забезпечується  участь обдарованих дітей в конкурсах, олімпіадах та інші змагання серед здобувачів освіти, Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, літніх школах і таборах;
- формується замовлення на забезпечення підручниками, навчально- методичними посібниками,  художньою літературою, бланками документів про освіту, Золотими і Срібними медалями, похвальними грамотами і листами;
- вживаються заходи щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в родинах опікунів, надання їм матеріальної та іншої допомоги;

- організовується харчування дітей у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету;
- спільно із закладами охорони здоровя організовуються оздоровчі заходи;
- організовується робота щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- організовується проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти;
- розглядаються та вносяться пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;
- подається статистична звітність про стан і розвиток освіти в об’єднаній територіальній громаді; організовується з цією метою збір та опрацювання інформації і формування банку даних;
- ведеться регулярна робота в системах ІСУО, ЄДЕБО;
- забезпечується розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, вживаються заходи до усунення недоліків у роботі, зустрічі з педагогічними колективами закладів освіти, індивідуальні бесіди, зустрічі з батьками;
- проводяться конференції педагогічних працівників,  семінари, наради керівників закладів освіти, «Розколяда», святкування Дня вчителя, свято «Крила успіху»;
- ведеться планування роботи Методичної ради, колегії відділу освіти, організовуються їх засідання, готуються та систематизуються матеріали, довідки;
- здійснюється організація проведення ЗНО, ДПА;
- здійснюється звітність про військовозобовязаних працівників ЗО;
- ведеться щоденний моніторинг відвідування здобувачами освіти закладів освіти, стан захворювання дітей у ЗО;
- ведеться щоденний моніторинг захворювання учнів та педагогів на COVID-19 у закладах загальної середньої освіти, щотижневий - вихованців та працівників закладів дошкільної освіти;

- ведеться облік закупівель для ЗЗСО та забезпечення підручниками
(видаються накладні);
- розробляються проекти програм, положень в сфері освіти;
- готуються доповіді, звіти, інформація на засідання виконавчого комітету, сесію сільської ради та видаються проекти рішень;
- здійснюється звітність з питань організації у громаді заходів з фізичної культури та спорту;
- здійснюється розгляд скарг, надаються відповіді на скарги, звернення громадян;
- здійснюється організація підвозу здобувачів освіти до ЗЗСО та у зворотному напрямку, на олімпіади, конкурси, ЗНО;
- з січня 2021 року організовується І етап та проводиться ІІ етап конкурсів, олімпіад різних рівнів;
- з січня 2021 року – відповідальні за проведення ЗНО на базі громади, ведеться робота з базою ZNOVU.
- співпрацюємо з Управлінням державної служби якості освіти в Івано-Франківській області, з швейцарсько-українським проєктом«децентралізація для розвитку демократичної освіти» - DECIDE.

Фото без опису