Керуючись п.20 ч.1 ст.43, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 26 Закону України «Про освіту», ст.36 Закону України «Про повну загальну середню освіту», ««Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Рожнівської сільської ради Косівського району Івано-Франківської області», затвердженого рішенням VI сесії восьмого демократичного рішення № 7-6/2021 від 29 червня 2021 року:

 1. ОГОЛОСИТИ конкурсний відбір на посаду директора Рожнівського ліцею «Гуцульщина» імені Федора Погребенника Рожнівської сільської ради Косівського району Івано-Франківської області з 24 вересня 2021 року.
 2. Встановити кінцевий термін подачі документів претендентами на посаду директора Рожнівського ліцею «Гуцульщина» імені Федора Погребенника Рожнівської сільської ради 23 жовтня 2021 року.
 3. Начальнику відділу загальної, організаційної, кадрової роботи та документообігу Антоніні Кузь, забезпечити проведення конкурсу на посаду директора Рожнівського ліцею «Гуцульщина» імені Федора Погребенника Рожнівської сільської ради відповідно до «Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Рожнівської сільської ради Косівського району Івано-Франківської області» затвердженого рішенням VI сесії восьмого демократичного рішення № 7-6/2021 від 29 червня 2021 року.
 4. Спеціалісту І категорії відділу проектної, інвестиційної та підприємницької діяльності Христині Гольовській опублікувати оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Рожнівської сільської ради (Додаток 1).
 5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишити за Рожнівським сільським головою Радишем С.В.

Додаток 1

до розпорядження 

№ 195-р від 24.09.2021р.

 

Оголошення

про конкурс на посаду директора 

Рожнівського ліцею «Гуцульщина» імені Федора Погребенника 

Рожнівської сільської ради Косівського району Івано-Франківської області

 

Відповідно до «Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Рожнівської сільської ради Косівського району Івано-Франківської області», затвердженого рішенням VI сесії восьмого демократичного рішення № 7-6/2021 від 29 червня 2021 року, Рожнівська сільська рада:

ОГОЛОШУЄ конкурс на посаду директора Рожнівського ліцею «Гуцульщина» імені Федора Погребенника Рожнівської сільської ради  Косівського району Івано-Франківської області (код ЄДРПОУ 04354389), який знаходиться за адресою:  вулиця Героїв Небесної Сотні, 9, село Рожнів, Косівський район, Івано-Франківська область, 78635.

Умови оплати праці. Посадовий оклад директора закладу відповідає17 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Передбачаються надбавка за престижність праці, матеріальна допомога на оздоровлення, грошова винагорода за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та інші підвищення, а також заохочувальні та компенсаційні виплати згідно чинного законодавства та умов колективного договору.

Кваліфікаційні вимоги. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Претенденти на посаду директора Рожнівського ліцею «Гуцульщина» імені Федора Погребенника Рожнівської сільської ради  для участі у конкурсі подають до конкурсної комісії такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію паспорта громадянина України;
 • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

За бажанням, претенденти на посаду керівника закладу освіти можуть подати інші документи, які підтверджують професійні та/або моральні якості.

Документи подаються претендентом особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до відділу загальної, організаційної, кадрової роботи та документообігу Рожнівської сільської ради за адресою: вулиця Героїв Небесної Сотні, 26, село Рожнів, Косівський район, Івано-Франківська область, 78635

При поданні копії документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, копії документа про вищу освіту з додатком, проводиться перевірка на відповідність оригіналам. Копія трудової книжки непрацюючими претендентами подається разом із оригіналом, копія трудової книжки працюючими претендентами має бути завірена керівником за місцем основної роботи. 

Строк подання документів 30 календарних днів – з 24 вересня  2021 року по 23 жовтня 2021 року.

Конкурсний відбір переможця здійснюється за результатами:

 • перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти у формі тестування;
 • перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку Рожнівського ліцею «Гуцульщина» імені Федора Погребенника, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Перелік тестових питань, інформація про форму перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), перелік ситуаційних завдань та критерії оцінювання тестувань і завдань оприлюднюються на веб-сайті засновника до завершення строку подання документів.

Про дату і час проведення тестування та вирішення ситуаційного завдання кандидати повідомляються уповноваженою особою не пізніше, ніж за три робочих дні до його проведення.

Про дату і час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти допущені до неї кандидати повідомляються уповноваженою особою не пізніше, ніж за три робочих дні до проведення.

З питань надання інформації про конкурс та прийняття документів для участі у конкурсі звертатись до відділу загальної, організаційної, кадрової роботи та документообігу Рожнівської сільської ради.

Уповноважена особа – Кузь Антоніна Василівна, начальник відділу загальної, організаційної, кадрової роботи та документообігу Рожнівської сільської ради, робочий телефон (03478)26222, мобільний телефон 0963674948, адреса електронної пошти rozhniv-rada@ukr.net  

Фото без опису