Правові підстави проведення конкурсу: відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанови  Кабінету Міністрів України від 03.03.2020р. №200  «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, порядок та умови проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору», на підставі Рішення ХІ сесії восьмого кликання від 15 лютого 2022 року № 4-112022 «Про створення комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Рожнівської сільської ради» та проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Рожнівської сільської ради»» у зв’язку з наявністю вакантної посади директора комунальної установи «Центр  надання соціальних послуг Рожнівської сільської ради» Рожнівська сільська рада Косівського району Івано-Франківської області оголошує конкурс на зайняття посади директора комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Рожнівської сільської ради».

Найменування і місцезнаходження закладу: Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Рожнівської сільської ради», 78635, Україна, Івано-Франківська область, Косівський район, село Рожнів, вулиця Героїв Небесної Сотні, 11.

Основні напрямки діяльності установи: «Центр надання соціальних послуг Рожнівської сільської ради» надає такі соціальні послуги: послуги соціального характеру, консультації, піклування, допомогу біженцям та подібні послуги, які надаються особам похилого віку та інвалідам удома або в інших місцях (КВЕД-2010: Клас 88.99).

Найменування посади: директор комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Рожнівської сільської ради».

Умови оплати праці визначаються відповідним Наказом Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2015 року №526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді».

Кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі: визначені документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до Рожнівської сільської ради (село Рожнів, вулиця Героїв Небесної Сотні, 26) з 11 березня 2022 року по 25 березня  2022 року.

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

 • ЗАЯВУ про участь у конкурсі за відповідною формою згідно з додатком № 2;
 • належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • довідку про відсутність судимості;
 • перспективний план розвитку надавача соціальних послуг комунального сектору.

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

 • неподання ним повного пакета документів;
 • його невідповідності кваліфікаційним вимогам, визначеним Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80 «Соціальні послуги», затвердженим наказом Мінсоцполітики від 29 березня 2017 р. № 518;
 • наявності не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або займатися певними видами діяльності.

Уповноважена особа не пізніше ніж через три робочих дні з дати надходження документів для участі в конкурсі повідомляє претендентам про результати перевірки документів.

Після усунення претендентом недоліків, виявлених у поданих документах, він може подати належним чином оформлені документи повторно у межах встановленого строку для їх подання, визначеного в умовах проведення конкурсу.

Претенденти, допущені до участі в конкурсі, є його учасниками.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища освіта другого рівня за ступенем магістра (спеціаліста) та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності не менше, ніж 5 років.

Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість: конкурс   на  заміщення   вакантної   посади   директора   відбудеться 29 березня 2022 року у приміщенні Рожнівської сільської ради (село Рожнів, вулиця Героїв Небесної Сотні, 26).

Переможець конкурсу визначається за результатами:

 • перевірки на знання законодавства України (Закон України «Про соціальні послуги», інші нормативно-правові акти у сфері надання соціальних послуг, державні стандарти надання соціальних послуг);
 • оцінювання презентації (викладеної державною мовою) перспективного плану розвитку надавача соціальних послуг комунальної установи, відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо зазначеної презентації.

Оцінювання учасників конкурсу відбувається усіма членами конкурсної комісії згідно відповідних критеріїв.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі:  

Кузь Антоніна Василівна +38 (096) 367-49-48, rozhniv-kadru@ukr.net

 

Додаток № 2

Голові конкурсної комісії ______________________

____________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________

____________________________________________,

  (прізвище, ім’я, по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ________________

____________________________________________,

____________________________________________,

              (номер контактного телефону)

адреса електронної пошти _____________________

                                (заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади ____________________

________________________________________________________________________________

(найменування посади)

Підтверджую достовірність інформації, викладеної у поданих мною документах.

Про проведення конкурсу прошу поінформувати мене шляхом*:

? надсилання листа на зазначену адресу;

? надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

? телефонного дзвінка за номером _____________________________________________;

? _________________________________________________________________________.

(іншим доступним способом)

 

___________________ 20___ р.

___________________
(підпис)

 

__________

* У разі неможливості інформування вибраним претендентом способом повідомлення надсилається на зазначену в цій заяві електронну адресу.