Фото без опису

 

Додаток 1

До порядку використання коштів місцевого бюджету на виконання заходів програми “Розвиток агропромислового комплексу на території Рожнівської об”єднаної територіальної громади  на 2018-2020 роки»

 

Заявка

на отримання коштів з місцевого бюджету

для закупівлі обладнання  для розширення чи  створення нового комплексу з приймання, переробки та фасування сільськогосподарської продукції

 

Прошу розглянути подані документи для надання коштів для підтримки галузі тваринництва

Відомості про суб’єкта господарювання:

1. Найменування:

  1. Повне ________________________________________________________
  2. Скорочене (за наявності) ________________________________________

2. Місцезнаходження _______________________________________________

3. Місце провадження господарської діяльності _________________________________________________________________

                                                  (поштовий індекс, адреса)

тел.:_______________ факс:__________________ E-mail:

  1. Форма власності ________________________________________________
  2. Види діяльності ________________________________________________
  3. Код згідно з ЄДРПОУ ___________________________________________
  4. Банківські реквізити _____________________________________________
  5. Реєстраційний номер та дата реєстрації _____________________________
  6. Потреба в коштах, грн. ___________________________________________

З переліком документів, які подаються до Комісії, Порядоком використання коштів місцевого бюджету на виконання заходів програми “Розвиток агропромислового комплексу на території Рожнівської об”єднаної територіальної громади  на 2018-2020 роки» для закупівлі обладнання  для розширення чи  створення нового комплексу з приймання, переробки та фасування сільськогосподарської продукції ознайомлений (на) та зобов’язуюсь його виконувати.

 

Керівник ______________________________________________________________

                           (підпис)                                           (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер ______________________________________________________________

                                         (підпис)                                           (прізвище, ініціали)

М.П.

(за наявності)                                                                                      "__"__________ 2018 року