Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1094

«Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», на підставірішення ХІІІ сесії VII демократичного скликання Рожнівської сільської  ради об’єднаної територіальної громади від 28 березня 2019 року Рожнівська сільська рада об’єднаної територіальної громади оголошує конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Рожнівської сільської  ради об’єднаної територіальної».

Для участі у конкурсі подати особисто або надсилати  поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

 • копія паспорта громадянина України;
 • письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;
 • резюме у довільній формі;
 • автобіографію;
 • копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
 • згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;
 • конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
 • довідку МВС про відсутність судимості;
 • медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
 • попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;
 • заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;
 • підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Вимоги до кандидатів на по­саду: освіта відповідного профе­сійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи відповідного професійного спрямування не менше одного року або стаж робо­ти за фахом в інших сферах - не менше двох років, досвід роботи з комп'ютером.

Термін подання документів –26 календарних днів від дня ого­лошення про проведення конкур­су, останній день подання документів 20.05.2019 року.

Конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини Рожнівської сільської  ради об’єднаної територіальної» буде проводитися 23 травня 2019 року.

Для довідок звертатися за телефоном 0963674948 або на елетронну адресу rozhnіv-rada@ukr.net.

Оголошується конкурс на зайняття посади

ПРОТОКОЛ

Про складпостійно діючої конкурсної комісії на  зайняття посадидиректора КНП «Амбулаторія  загальної практики сімейної медицини Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади»

Фото без опису